Skandinaviska Ledarhögskolan International AB

Frigör dina resurser utan ansträngning med Omedveten Närvaro

Pressmeddelande   •   Feb 13, 2016 16:00 CET

Skivans namn:
Omedveten Närvaro Vol. 1

Namn spår 1:
Använd ditt omedvetna som en resurs för kreativ personlig utveckling.

Namn spår 2:
Omedveten närvaro musik


Syfte och mål:


 • Att frigöra och utveckla omedvetna resurser för att

 • minska eller avlägsna begränsande föreställningar

 • nå sin egentliga potential för problemlösning och kreativitet

 •  


  Målgrupp:
  1.
  Du som har prestationsångest, är analyserande och har svårt att släppa kontrollen.


  2. Du som är intresserad att arbeta med mentala processer på ett annorlunda sätt. Det innebär bl.a. att sätta de vanliga referensramarna åt sidan för att få tillgång till den guldgruvan i vårt inre.


  Unikt med skivan: Skivan är inspirerad av och innehåller tekniker från Milton Ericsson


  I den idag allt populärare tekniken "Mindfulness" talar man om "medveten närvaro" där man fokuserar på en sak och är helt i nuet.


  Det nya begreppet "omedveten närvaro" vill peka på ett annat sätt att träna. Här sätts det medvetna åt sidan för att till fullo kunna utnyttja det omedvetna. Genom tekniken får man tillgång till sin fulla potential medan man samtidigt stannar i nuet.


  Enligt Milton Ericsson är våra inre och icke medvetna processer mycket väsentliga för kreativiteten och vår personliga utveckling. Större delen av ens individuella personlighet är omedveten och okänd. Enligt Milton är det omedvetna både klokare och mer välmenande än det medvetna.


  Hur arbetar man med skivan: Genom indirekta suggestioner ges hjärnan möjlighet att arbeta genom det omedvetna.


  Det är här viktigt att ha tillit till processen och förstå att du i början inte märker effekterna, eftersom processen fortgår utanför medvetandet. Så småningom blir effekterna medvetna o ch du börjar märka de förändringar och den utveckling, som har skett.


  Innan du börjar träningen får du gärna skriva ner ett problem som du vill ha en lösning på eller en frågeställning som du vill ha svar på.


  Detta är dock inte helt nödvändigt eftersom det omedvetna vet vad som rör sig i ditt inre och på så sätt kan välja det som är viktigast för dig just då.


  Vad är bakgrunden till inspelningen:


 • Jag har under lång tid fascinerats av Milton Ericsson metoder och språk och tränat mycket själv på dessa metoder.

 • Jag har därigenom förstått vilken nytta man kan ha av dessa metoder och känt en drivkraft att sprida förmedla denna möjlighet till så många människor som möjligt.

 •  Beställ ljudfil här

  Skandinaviska ledarhögskolan

  Skandinaviska Ledarhögskolan - SLH! Här på vår hemsida hittar du information om marknadsledande live- och distansutbildningar för personlig utveckling inom Mental Träning, Coaching, Kommunikation, Hypnos, Mindfulness, Konflikthantering, Talar- och Röstutveckling, Stresshantering och Ledarskap.

  Vi har ett stort utbud av kurser och utbildningar som är unika i sättet att läsa, i innehållet och inte minst när det gäller gemenskapen och nätverkandet mellan dom som läser hos oss. Flera av våra utbildningar förlägger vi också delvis eller helt på våra underbara kursgårdar i Thailand och Costa Rica - miljöer som stimulerar till avslappnad och fokuserad inlärning.

  Min vision och förhoppning är att det kursutbud vi har att erbjuda dig ska leda till en ännu bättre verksamhet och ett bättre liv för dig, din familj och dina medarbetare.

  Välkommen

  Elene Uneståhl