Piratpartiet

Frihandelsavtal med Colombia låser EU vid dålig informationspolitik

Pressmeddelande   •   Mar 17, 2012 05:09 CET

Ministerrådet har under fredagen beslutat att godkänna det frihandelsavtal kommissionen förhandlat fram med Colombia och Peru. Avtalet har väckt starka känslor. Bland annat oroar sig många människorättsorganisationer för att avtalet inte tar ordentligt tag i frågan med våld mot fackligt aktiva i Colombia. Avtalet innehåller också avsnitt om telekommunikation och immaterialrätter.

- Det här är bara ett avtal i en lång rad av avtal som utgör en strategi från kommissionens handelsdirektorat att binda unionen vid sin nuvarande lagstiftning, säger Amelia Andersdotter, europaparlamentariker för Piratpartiet.

- Varför kommissionen har fått för sig att frihandelsavtal är den bästa metoden att stifta lagar begriper jag inte, fortsätter hon. I bästa fall konsoliderar det här avtalet vår nuvarande lagstiftning, trots att den inte blivit ordentligt utredd. I värsta fall kommer avtalet tolkas som att vi förpliktigas införa ännu större restriktioner på informationsfriheten än vi redan har, tvärt emot vad europeiska medborgare verkar vilja.

Sedan mandatperioden började 2009 har utskottet för internationell handel behandlat tre avtal som alla innehåller i stort sett ordagranna kopior av EU-direktiven om e-handel och sanktioner mot immaterialrättsintrång. Eller artiklar som tydligt utmanar den nuvarande lagstiftningen i EU. Amelia Andersdotter ser på utvecklingen med oro.

-  Det är tillräckligt stor debatt om immaterialrätt och e-handel i unionens medlemsländer för att vi, som politiska institutioner, borde begripa att vi inte bör låsa oss fast vid den lagstiftning vi har, avslutar hon.

Piratpartiet  är ett svenskt, politiskt parti som grundades 2006. Partiets politiska verksamhet riktar sig mot informationshantering i det nya samhället, och hur vi i lagar och affärsverksamheter hanterar informations- och kunskapsflöden. Piratpartiet står för ett ideal om informationsautonomi för varje individ - fri kunskapsdelning, fri kulturdelning och varje persons frihet att själv välja vilken data som tillgängliggörs och åt vem under vilken tid.

I Europaparlamentsvalet 2009 fick Piratpartiet 7,1% av rösterna, vilket gav partiet två parlamentsplatser. Piratpartiet har också många systerpartier i andra europeiska länder, vissa av dem med folkvalda representanter på lokal och regional nivå. Ett internationellt och ett europeiskt samarbete har funnits sedan 2006.