Sociala Medborgargardet för Allas Rätt Till Acceptabel Social Trygghet

Frihet i 48 minuter räcker i Upplands-Bro kommun

Pressmeddelande   •   Okt 20, 2010 16:34 CEST

- Frihet i 48 minuter räcker i Upplands-Bro kommun

(Skrivet av SvenA)

Socialnämden i upplands-bro kommun tycker att det räcker me 48 minuter varje dygn för samtliga Kommuninvånare att kunna lämna sina bostäder men själva ska dessa politiker kunna lämna sina Bostäder 24 timmar varje dygn.

Samtliga politiker i socialnämden i upplands-bro kommun tycker tydligen att de själva är mera värda än den vanliga

Kommuninvånaren eftersom de vill begränsa den vanliga kommuninvånarens nöjligheter att få lämna sina bostäder

Endast 48 minuter varje dygn men själva ska de kunna lämna sina bostäder 24 timmat varje dygn .

Samtidigt påstår de att dessa 48 minuter ska räcka för att införskaffa allt man behöver för att kunna leva ett fullvärdigt liv I upplands-bro kommun

Politikerna tycker att det är jämlighet och icke diskriminerande att ha dessa regler för övriga kommuninvånare

Och att det är att leva ett fullgott liv utan risk för social isolering.


Detta visar på att politikerna i upplands-bro kommun tycker att de är för mer än andra och att det är rätt att de ska andra och bättre

Förutsättningar än den vanliga kommuninvånaren ska ha .

Man kan bara fundera över i vilken värd dessa politiker lever i för det måste vara en utopisk värd som de lever i för den verklighetsuppfattning

Som de har stämmer inte med den vanliga kommuninvånarens uppfattning om ett fullvärdigt liv på jämliga villkor och icke diskriminering .

Sociala Medborgargardet för Allas Rätt Till Acceptabel Social Trygghet
http://socialamedborgargardet.ning.com

- Nyheter
- Pressmeddelanden