Arbetslivsinstitutet

Frihet i jobbet kan bli övermäktigt att hantera

Pressmeddelande   •   Okt 11, 2004 09:09 CEST

Friheten att själv bestämma hur vi ska lägga upp vårt arbete och vad det ska resultera i kan vara bra för en del. Men för andra blir villkoren så övermäktiga att de ständigt känner att de inte räcker till.
– Och de kommer bara på ett sätt att lösa det: genom att jobba mer och prestera mer, säger Marika Hanson, doktorand på Arbetslivsinstitutet.

Marika Hanson disputerade nyligen vid Stockholms universitet med avhandlingen Det flexibla arbetets villkor – om självförvaltandets kompetens. Hon har försökt ta reda på om det ligger något i den utbredda uppfattningen att flexibla arbeten per automatik är detsamma som goda och utvecklande arbeten. Det har hon gjort genom att studera frilansjournalisters och distansarbetande tjänstemäns arbetsvillkor.

Arbetslivet består allt mer av flexibla arbeten där vi själva fått ta över ansvaret för att beskriva våra arbetsuppgifter och vad vi ska leverera. Ingen chef står över oss och säger vad vi ska göra eller kontrollerar hur jobbet utförs. Vi förväntas själva kunna sätta gränser och strukturera vårt arbete. För många är det mycket krävande att arbeta under så stort ansvar. Man behöver, menar Marika Hanson, ha det hon kallar en självförvaltande kompetens för att klara av fria arbetsformer.

– Det handlar om förmåga att överblicka sammanhang och kunna sätta sitt eget agerande i relation till helheten. Man måste hela tiden ta ställning till olika saker, både i jobbet och i det privata livet. Det är ett stort ansvar som många inte har erfarenhet eller kompetens att hantera, säger Marika Hanson.

Att hela tiden, på egen hand, behöva förhålla sig är inte bara krävande och påfrestande i arbetet. Det triggar också sådant i oss som inte har med arbetet att göra, menar Marika Hanson.

– Eftersom vi i princip är våra jobb spiller skuld- och otillräcklighetskänslorna över i våra privatliv så att vi inte kan skilja på om framgång eller misslyckande beror på jobbet eller det som sker hemma.

Ytterligare frågor besvaras av:
Doktorand
Marika Hanson
Tel: 08-619 6880
Mobil: 070-424 8655
E-post: marika.hansson@arbetslivsinstitutet.se