Frihetspartiet

Frihetspartiet återanmäler västförbudet till JO och JK

Pressmeddelande   •   Feb 19, 2010 16:58 CET

JO och JK har, som Frihetspartiet ser saken, på oriktiga grunder avslagit den prövning av Eskilstuna kommuns västförbud som Frihetspartiet begärt. Motiveringen har varit att kommunfullmäktiges beslut inte faller under JO- och JK:s verksamhet att granska. Frihetspartiet har då justerat skrivelsen och åternamält västförbudet till JO och JK.

Frihetspartiet är ett parti som aldrig ger upp vid en motgång utan ständigt söker  andra vägar för att nå sina mål. Då JK såväl som JO avslagit vår begäran att utreda Eskilstuna kommunfullmäktiges beslut att införa ett så kallt västförbud på stadens krogar byter vi istället taktik och strategi. Istället för att anmäla den sista instansens beslut backar vi processen ett steg och anmäler istället kommunstyrelsens beslut i samma fråga. Därigenom uppnår vi exakt samma prövning av lagligheten som avsett vore i första skedet och finner JO och/eller JK att Kommunstyrelsens beslut är ogiltigt faller det likväl för kommunen att avskaffa västförbudet. En processteknisk fint således som ger samma prövning och samma giltighet av JO och JKs beslut.

Peter Schjerva, ordförande Frihetspartiet

Övriga nyheter kring Frihetspartiet: http://www.newzglobe.com/inrikes/20100219/frihetspartiet-tar-avstand-fran-norrlanning

http://www.newzglobe.com/inrikes/20100215/mc-ganget-till-motangrepp-mot-barbro-jonsson

 

Frihetspartiet är inget enfrågesparti. Frihetspartiet kommer inte heller att ta ställning för vare sig det ena eller andra blocket. Frihetspartiet kommer att föra en politik som vare sig kan definieras såsom socialistisk eller kapitalistisk. Frihetspartiets politik sätter istället den enskilda, lilla och illa förtrampade människan i centrum av tillvaron. Vår politik formar och bygger ett nytt samhällssystem runt den enskilda vanliga människan som vilar på en trygg värdegrund av "Moral och Sunt Förnuft", utan att snegla på vare sig den ena politiska ideologin eller den andra.