Frihetspartiet

Frihetspartiet har anmält västförbudet till både JO och JK

Pressmeddelande   •   Jan 23, 2010 01:41 CET

Frihetspartiet har under fredagskvällen skickat in en anmälan rörande Eskilstuna kommuns "västförbud" till både Justitiekanslern och Justitieombudsmannen för granskning rörande legaliteten i beslutet. Anmälan föranleds av att Luleå kommun avser att ytterligare utöka västförbudet till att gälla även samtliga kommunala lokaler.

Peter Schjerva, ordförande Frihetspartiet

Frihetspartiet är inget enfrågesparti. Frihetspartiet kommer inte heller att ta ställning för vare sig det ena eller andra blocket. Frihetspartiet kommer att föra en politik som vare sig kan definieras såsom socialistisk eller kapitalistisk. Frihetspartiets politik sätter istället den enskilda, lilla och illa förtrampade människan i centrum av tillvaron. Vår politik formar och bygger ett nytt samhällssystem runt den enskilda vanliga människan som vilar på en trygg värdegrund av "Moral och Sunt Förnuft", utan att snegla på vare sig den ena politiska ideologin eller den andra.