Frihetspartiet

Frihetspartiet sänker skatten på bensin och alkohol!

Pressmeddelande   •   Sep 08, 2010 10:50 CEST

Om vi undantar hyra och mat svarar bensin och alkohol för en oproportionellt stor andel av de svenska hushållens kostnader. Hyres- och matkostnaderna är komplicerade att minska och låter sig inte göras på kort sikt då de är beroende av många olika faktorer. Bensin och alkoholpriserna är desto enklare att förändra och därigenom i ett enda slag hjälpa merparten av det svenska folket till en bättre privatekonomi.

Låt oss sluta hyckla och understödja förbudssamhället. Alkoholpriserna har länge hållits uppe i avsikt att få ner det svenska folkets alkoholkonsumtion. Glatt redovisar myndigheterna Systembolagsförsäljningen med jämna mellanrum och slår sig för bröstet av duktighet. Se, vi svenskar dricker mindre än exempelvis britter, fransmän och danskar. Rent statistiskt är det faktiskt korrekt. Det är bara det att  systembolagsförsäljningen aldrig har haft med den verkliga alkoholkonsumtionen att göra. Förr köptes dunk på dunk med hembränd sprit och så görs fortfarande till stor del. Den största alkoholkonsumtionen idag består dock utav egenimporterad eller insmugglad sprit från Tyskland och Danmark. Tillsammans svarar konsumtionen av hembränt och importerad sprit för betydligt mer än systembolagets försäljning. Detta vet varenda svensk utom ett antal präktiga myndighetspersoner som lever i en annan verklighet än folket och blundar hårt för att inte upptäcka sanningen.

Så, vad vill vi då säga med detta förutom att svensk alkoholpolitik bygger på ett rent hyckleri? Jo, att i Frihetspartiets Sverige kostar inte alkoholen i Sverige mer än i Danmark eller Tyskland. Frihetspartiet vill sänka alkoholskatterna till samma nivå som i dessa länder! Varför, frågar ni er då? Av två orsaker:

1. Att för vanligt folk ger sänkningen av alkoholskatten och bensinskatten betydligt mer än alla skattesänkningar regeringen Reinfeldt genomfört eller kommer att genomföra. Det handlar om väldigt stora summor för de enskilda hushållen på månads- såväl som årsbasis.

2. Det kostar ingenting att sänka alkoholskatten. Summan som staten drar in via alkoholskatten kommer att öka och inte minska då svenskarna kommer att spendera sina pengar i Sverige istället för i exempelvis Danmark eller Tyskland. Hembränningsnäringen kommer att slås ut på grund av att de låga spritpriserna gör bränningen olönsam och försäljningen obefintlig. Att åka till utlandet blir ett avslutat kapitel då spriten inte kostar mer i Sverige och du då dessutom slipper alla resekostnader. Bensin, färje- eller brokostnader med mera. En win-win situation för både staten och folket om vi bortser från att det blir slutet på förmynderi-Sverige där politiker sedan urminnes tider försökt skambelägga folkets alkoholkonsumtion och på pappret förminska densamma.

Bensinskatten, säger ni då? Vad med den? I Frihetspartiets Sverige kostar bensin och diesel aldrig mer än 10 kronor litern. Hur skall en sådan sänkning kunna genomföras och finansieras?
Produktkostnaden och bruttomarginalen var 2009 4,40 kr per liter bensin, resten var skatt. (Se: http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Energi/Styrmedel/Konsumtionsskatter-pa-bensin/?awc=)

Ett direkt omoraliskt uttag av skatt. Hade samma prisuttag istället avsett exempelvis låneränta hade en sådan prissättning fallit under ockerlagsstiftningen i det att du utnyttjar en annan persons situation. Prissättningen är således både omotiverad och oskälig samt ett fall av illegal statlig ockerverksamhet som hushållen alltför länge fått betala.

Hur skall en sådan bensinsänkning då finansieras? För det första kommer staten fortfarande att dra in stora summor på bensin- och dieselskatten till statskassan. Minskningen av skatteintäkterna från bensin- och dieselförsäljningen kommer med stor sannolikhet att finansieras av merintäkterna från den ökade alkoholförsäljningen då alla pengarna för olika alkoholköp i Frihetspartiets Sverige går direkt till statskassan. I övrigt kommer de minskade arvodena till politikerlöner, de minskade antalet myndigheter och slopandet av alla integritetskränkande övervakningslagar att täcka upp ett eventuellt underskott genererat av bensin- och dieselskattesänkningen.

Peter Schjerva, ordförande Frihetspartiet

 

Frihetspartiet är inget enfrågesparti. Frihetspartiet kommer inte heller att ta ställning för vare sig det ena eller andra blocket. Frihetspartiet kommer att föra en politik som vare sig kan definieras såsom socialistisk eller kapitalistisk. Frihetspartiets politik sätter istället den enskilda, lilla och illa förtrampade människan i centrum av tillvaron. Vår politik formar och bygger ett nytt samhällssystem runt den enskilda vanliga människan som vilar på en trygg värdegrund av "Moral och Sunt Förnuft", utan att snegla på vare sig den ena politiska ideologin eller den andra.