Frihetspartiet

Frihetspartiets Birgitta Lilja svarar media

Pressmeddelande   •   Sep 07, 2010 15:56 CEST

Med anledning av en artikel i Folkbladet, fredagen den 3 september, svarar nu Birgitta Lilja, medlem i Frihetspartiet Östergötland, på de frågeställningar artikeln tar upp: 

Blir jag invald i kommunfullmäktige kommer jag självfallet helt och hållet att föra Frihetspartiets politik då jag gått över från piratpartiet till Frihetspartiet. Jag kommer att bli en så kallad politisk vilde och som sådan föra Frihetspartiets politik. Detta trots att jag i så fall blir invald för piratpartiet.

Vad gäller det i tidningarna refererade fallet är jag som också framgår i artikeln helt frikänd från alla brottsmisstankar. Den skatteskuld som återstår kommer jag att göra allt jag kan för att återbetala så fort som någonsin är möjligt och på så sätt göra rätt för mig.

Birgitta Lilja

Enligt åklagaren var Birgitta aldrig själv drivande i företaget Jobpoint utan fungerade uteslutande som säljare. Alla brottsmisstankar mot Birgitta är avskrivna och åklagaren har lagt ned förundersökningen! Birgitta har sökt resning vad gäller skatteskulden och eftertaxeringen och är beredd att driva frågan ända till EU.

I Frihetspartiets Sverige döms ingen utan rättegång. Alla människor har en grundlagsskyddad rätt att betraktas, och av media behandlas, såsom oskyldiga intills en laga ikraftvunnen dom föreligger. I Frihetspartiets Sverige får också alla människor en andra chans. När ett straff avtjänats har personen till fullo sonat sitt brott och skall i fortsättningen behandlas på samma vis, och ha exakt samma rättigheter, som alla andra medborgare i Sverige! I Birgittas fall medför detta att hon är och skall betrakatas såsom oskyldig då alla brottsmisstankar är avskrivna och ingen laga ikrftvunnen dom därmed föreligger!

Birgitta Lilja kommer att hålla Valtal i Norrköping för Frihetspartiets räkning. Lördagen den 11 september klockan 10.00 invid Galleria Domino, Prästgatan 22-24. 

Representanter för media hälsas välkomna och kommer att beredas möjlighet för frågeställningar och kortare eller längre intervju i samband med valtalet. 

Länk till artikeln: http://www.folkbladet.se/nyheter/norrkoping/artikel.aspx?articleid=5338266 

Peter Schjerva, ordförande Frihetspartiet

Frihetspartiet är inget enfrågesparti. Frihetspartiet kommer inte heller att ta ställning för vare sig det ena eller andra blocket. Frihetspartiet kommer att föra en politik som vare sig kan definieras såsom socialistisk eller kapitalistisk. Frihetspartiets politik sätter istället den enskilda, lilla och illa förtrampade människan i centrum av tillvaron. Vår politik formar och bygger ett nytt samhällssystem runt den enskilda vanliga människan som vilar på en trygg värdegrund av "Moral och Sunt Förnuft", utan att snegla på vare sig den ena politiska ideologin eller den andra.