Frihetspartiet

Frihetspartiets Valanalys

Pressmeddelande   •   Sep 23, 2010 23:41 CEST

Röstsammanräkningen för riksdagsvalet 2010 är nu slutförd och Frihetspartiet fick 688 röster. Låt oss nu vara ärliga och raka och inte svänga oss såsom så många andra politiker: Visst, är vi besvikna, visst är det ett misslyckande och visst hade vi hoppats på betydligt fler röster - men detta är vad vi har att arbeta utefter!

Historik över andra partiers uppstart

Låt oss titta bakåt en stund på hur det gått för andra nystartade partier. Sverigedemokraterna startade 1988 och fick 1 118 röster. Det har tagit dem 22 år att nå dit de är idag! Kristdemokraterna bildades 1964 men kom först efter 27 år, 1991, in i riksdagen. Miljöpartiet startades 1981 men nådde först riksdagen i sitt tredje val. Undantaget är Ny Demokrati som genom feta miljoner, kända profiler och en mycket spektakulär valcirkus lyckades showa sig ända in i riksdagen men vars politik inte hade någon form av långsiktig bärighet. Två val efter riksdagsinträdet fick de 106 stycken röster i riksdagsvalet.

All vår början bliver svår, sägs det, och Frihetspartiets är inget undantag. 688 röster gör att Frihetspartiet blev det  17 :e största partiet i riket med 20 andra partier bakom sig i röstlistan däribland Junilistan som satt i EU-parlamentet så sent som 2009 och Sjukvårdspartiet som i 2006 års val fick 11 519 röster! Så ser man bakåt på andra idag etablerade riskdagspartier är frihetspartiets första valresultat inget att förundra sig över utan snarare ett normalt resultat för ett nystartat parti! Låt oss istället ta fasta på att Frihetspartiet är det 17:e största partiet i Sverige och besegrade inte mindre än 20 st andra partier i riksdagsvalet!

I närtid

Arbetet går nu vidare. Styrelsen kommer noggrant att analysera valresultatet och hela processen kring valrörelsen. Vi kommer att låta resultatet sjunka in, ta oss tid för eftertanke och överväganden och därefter hålla styrelsemöte. Därefter återkommer vi med utförligare information kring det framtida partiarbetet.

Peter Schjerva, ordförande Frihetspartiet

Frihetspartiet är inget enfrågesparti. Frihetspartiet kommer inte heller att ta ställning för vare sig det ena eller andra blocket. Frihetspartiet kommer att föra en politik som vare sig kan definieras såsom socialistisk eller kapitalistisk. Frihetspartiets politik sätter istället den enskilda, lilla och illa förtrampade människan i centrum av tillvaron. Vår politik formar och bygger ett nytt samhällssystem runt den enskilda vanliga människan som vilar på en trygg värdegrund av "Moral och Sunt Förnuft", utan att snegla på vare sig den ena politiska ideologin eller den andra.