FRII Frivilligorganisationernas insamlingsråd

FRII flyttar fram positionerna på webben

Pressmeddelande   •   Mar 15, 2018 07:53 CET

I dag lanserar FRII (Frivilligorganisationernas Insamlingsråd) sin nya webb-plats, frii.se. Med helt nya sidor för rapporter och statistik, omvärldsbevakning och intressepolitik vill man vara den självklara platsen för information och kunskap kring allt som rör insamling och givande.

Webb-platsen är en guldgruva för alla som söker information kring fundraising, oavsett om man är journalist, myndighetsperson, givare eller insamlare.

- Frii.se ska vara den webb-plats som samlar mest fakta kring insamling och givande i Sverige, säger generalsekreterare Charlotte Rydh.
- Vi på FRII trendspanar, omvärldsbevakar och ger ut egna rapporter. Medarbetare, styrelse och egna intressegrupper står också för tung kompetens. Nu har vi en webbplats där vi kan samla och visa upp all den kunskap som vi önskar sprida.

Sex av tio svenskar skänker pengar till någon organisation.
- FRII arbetar för ökat givande i Sverige därför att vi tror på ett starkt civilsamhälle, säger Charlotte Rydh. Genom att förbättra förutsättningarna för insamling av gåvor vill vi bidra till en positiv samhällsutveckling. Att upprätthålla det starka förtroendet för insamlingsorganisationer är också en betydelsefull del i vårt arbete. Webben är en av de absolut viktigaste kanalerna för faktaspridning och opinionsbildning.

På frii.se finns det djupgående information om alla FRIIs drygt 150 medlemsorganisationer.
- Det är viktigt att medlemsorganisationerna får en central presentation av sin verksamhet och vad man gör för insatser i samhället, säger Malin Ekelund, projektledare för webbsatsningen. Frii.se blir en samlande webbplats för exempelvis privatpersoner eller företag som vill hitta en seriös organisation att stödja. Det blir också enkelt för journalister, politiker eller myndighetspersoner att snabbt få en överblick över en mycket stor del av Insamlingssverige.

Kontakt

Charlotte Rydh, Generalsekreterare FRII
073-661 22 93
charlotte@frii.se

Malin Ekelund, Projektledare webb
070- 768 97 70

FRII är en branschorganisation som verkar för goda förutsättningar och ökat förtroende för insamling till goda ändamål. Det gör vi genom kvalitetsarbete, kompetensutveckling, opinionsbildning samt stöd och råd till våra medlemmar.