Svenska Friidrottsförbundet

Friidrottsförbundet lämnar in ansökan om VM

Pressmeddelande   •   Nov 30, 2006 15:13 CET

Svenska Friidrottsförbundet kommer i morgon fredag 1 december att lämna en ansökan till Internationella Friidrottsförbundet, IAAF om att arrangera friidrotts-VM 2011 alt. 2013.För en vecka sedan sa regeringen nej till medhjälp i ansökan om VM. Nu lämnar Friidrottsförbundet trots detta, i samförstånd med Göteborgs Stad, in ansökan med förhoppningen att regeringen ställer sig positiv, trots att den utredning om större idrottsevenemang i Sverige som regeringen angett som skäl till sitt nej, ännu inte är klar.– Tillsammans med Göteborgs Stad har vi lagt ner stort arbete på den här ansökan där vi tror att den unika stämning vi visade under EM 2006 ger oss stora möjligheter att få arrangemanget. Ett VM i Sverige skulle utöver den PR det ger Sverige innebära stora skatteintäkter för svenska staten, säger Yngve Andersson, ordförande i Friidrottsförbundet. För oss inom Svensk Friidrott innebär ett VM på hemmaplan en stor inspirationskälla för kommande generationer.Kostnadsbudgeten för ett VM-evenemang 2011/2013 ligger på 450-500 MSEK med ett behov av 200-250 MSEK från stat och arrangörskommun. Den totala omsättningen under VM-veckorna beräknas till 1600 MSEK varav 500 MSEK kommer från export. Detta medför att statens skatteintäkter kan beräknas till cirka 950 MSEK varav 300 MSEK är genom export (netto genom utländska besökare). Det ska ställas mot den begärda medfinansieringen från statens sida om 200-250 MSEK.Beslutet om VM-städer tas av IAAF i slutet av mars. Statens medverkan är en absolut förutsättning för att Sverige ska fullfölja sin ansökan och vara en trovärdig kandidat i konkurrensen om VM.Friidrottsförbundet lämnar samtidigt in den fullständiga ansökan till regeringen för att öppna för en förnyad dialog.– Det är vår förhoppning att regeringen ganska omgående är beredd att återuppta frågan, säger Yngve Andersson.Yngve Andersson betonar att Friidrottsförbundet inte söker bidrag utan att syftet med dialogen är att de betydande skatteintäkter som evenemanget genererar till del ska användas som tillskott i VM-budgeten.För kommentarer:

Yngve Andersson, förbundsordförande, 070-514 12 70