Ekobrottsmyndigheten

Frikännande dom mot styrelseledamot i Samtid & Framtid AB

Pressmeddelande   •   Feb 05, 2016 11:25 CET

Södertörns tingsrätt har i dom denna dag ogillat åtalet mot en styrelseledamot i Samtid & Framtid AB för grovt skattebrott och grovt bokföringsbrott. Tingsrätten har dömt den person (konsulten) som enligt ett avtal med Samtid & Framtid AB har haft att sköta den löpande bokföringen men underlåtit att göra detta för medhjälp till bokföringsbrott till villkorlig dom i förening med 120 timmars samhällstjänst. Åklagarens begäran om att Samtid & Framtid AB ska åläggas att betala företagsbot har avslagits.

- Ekobrottsmyndigheten har i nära samarbete med Skatteverkets skattebrottsenhet bedrivit förundersökningen och fokuserat på ett räkenskapsår (2013). Det är ett ganska ordinärt ekobrottsmål där huvudfrågorna gäller vem eller vilka som bär ansvaret för felaktigheterna och om brottsligt uppsåt kan styrkas, säger Jakob Holmberg, vice chefsåklagare vid Ekobrottsmyndigheten


Frågor med anledning av rättegång och domen besvaras av vice chefsåklagare Jakob Holmberg. Idag den 5 februari befinner han sig vid Gällivare tingsrätt. Det går bra att intervjua Jakob Holmberg på plats. Han går att nås på telefon: 010-562 91 08 och mobilnummer 070-333 06 42 mellan kl. 12:30 och 14:30.

Fakta brottsrubriceringar

Skattebrott
Ett brott som innebär att någon medvetet lämnar en felaktig uppgift till skattemyndigheten, eller låter bli att lämna uppgifter om sina inkomster, vilket leder till fara för att skatten blir för låg.

Bokföringsbrott
Ett brott som innebär att någon uppsåtligen eller oaktsamhet åsidosätter bokföringsskyldighet enligt bokföringslagen eller lämnar oriktiga uppgifter i bokföringen.

För bakgrund se tidigare pressmeddelande Åtal för grova ekobrott i Samtid & Framtid AB

2015-09-29 på https://www.ekobrottsmyndigheten.se/press/pressmeddelanden/


Ekobrottsmyndighetens presstjänst
Tel: 070-250 44 29

Ekobrottsmyndigheten är en specialistmyndighet för ekobrottsbekämpning med uppgift att upptäcka, förebygga, utreda och lagföra ekonomisk brottslighet.