Carlsson Bokförlag

Friluftsliv i förändring

Pressmeddelande   •   Feb 20, 2014 14:35 CET

»Vistelser i naturen handlar inte i första hand om trädslagsblandning, fiskevatten, naturreservat och fjälltoppar – de utgör bara ­arenan. ­Vistelser i naturen handlar om människor!«

Friluftsliv är en central del av det svenska upplevelselandskapet. Nästan 90 % av svenska folket vistas ute i naturen ganska eller ­mycket ofta. Med denna bok fördjupas friluftslivets förutsättningar och framtid med hjälp av resonemang om vad friluftsliv är och en uppsjö av intervjuer med tillfrågade friluftsutövare.

Författarna undersöker bland annat rådande frilufts­trender och barns möten med naturen, vilket väcker följdfrågor om ­friluftslivets roll för en hållbar utveckling. Boken beskriver hur våra liv förhåller sig till naturen såväl i ett vardagligt som ett mer akademiskt ­sammanhang. Vad innebär till exempel friluftsliv för ­förvaltning, ekonomi, ­naturturism och tätorternas människor?

Antologin är en bearbetning av slutrapporten från forskningsprogrammet ”Friluftsliv i förändring” som pågick åren 2006–2013. De många vinklarna som presenteras över ämnet fördjupas av bokens 21 ­författare och friluftskännare som med en bredd tar sig an detta ­viktiga ämne som de flesta har ett förhållande till. Boken ­kompletteras ­dessutom med många ­natursköna illustrationer.

Redaktörerna tillika professorerna Peter Fredman, Marie Stenseke och Klas Sandell har en bred kunskap i ämnet och anknyter främst texterna till sina discipliner, turismvetenskap och kulturgeografi.

Boken har recensionsdag den 3 mars.

För recensionsexemplar, mer information eller kontakt med författaren hör av dig till Adina Pierrou, Tel: 08-545 254 86
mail: adina.pierrou@carlssonbokforlag.se

Carlsson Bokförlag startades 1983 och är inriktat på facklitteratur inom framför allt historia, litteratur, media, teater, etnologi, konst och design, resor och samhällsdebatt. Bland våra senare titlar finns: Stalins mord i Katyn, Inte bara Stasi, Svenska prästgårdar, Effektiv visuell kommunikation, USA – drömmarnas land.