Naturvårdsverket

Friluftsrådet prioriterar barn och ungdomar

Pressmeddelande   •   Feb 01, 2007 13:51 CET

Friluftsrådet har nu beslutat hur bidragen till landets friluftsorganisationer ska fördelas 2007. Rådet prioriterar organisationer som satsar på att få ut barn, ungdomar och nya svenskar i naturen.

Friluftsrådet delar i år ut 25 miljoner kronor i statsbidrag till landets friluftsorganisationer.

– Vi har valt att prioritera organisationer som satsar på friluftsliv för barn, ungdomar och nya svenskar. Organisationerna får nu möjlighet att hitta nya vägar att nå dessa grupper. Vi hoppas att detta kan bidra till att stärka friluftslivets roll i samhället, vilket samtidigt kan leda till bättre folkhälsa och ett ökat intresse för miljöfrågor och närnaturens betydelse, säger Per Nilsson, Friluftsrådets ordförande och även generaldirektör för Ungdomsstyrelsen.

Svenska scoutförbundet får 1,2 miljoner för att öka mångfalden och integrationen av nya svenskar i scoutrörelsen. Fältbiologerna får 1 miljon för att utveckla sitt samarbete med skolor runt om i landet och på så sätt locka fler barn och ungdomar att komma ut i naturen.

Friluftsrådet prioriterar också organisationer som arbetar med friluftsliv i tätortsnära natur. Naturskyddsföreningen får därför bidrag för att tillsammans med Sveriges ornitologer och Studiefrämjandet utbilda naturguider, som ska ge fler möjlighet att njuta av naturen både i närheten av där de bor och i andra intressanta områden.


Läs mer om hur bidragen fördelades på www.naturvardsverket.se/friluftsradet


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Per Nilsson, ordförande Friluftsrådet, 08-566 219 00, per.nilsson@ungdomsstyrelsen.se


Ingegerd Ward, kanslichef Friluftsrådet, 08-698 13 82, 0708-700 732, ingegerd.ward@naturvardsverket.se


Sara Stjernholm, informatör Naturvårdsverket, 08-698 15 10, sara.stjernholm@naturvardsverket.se


Friluftsrådet är ett forum för samverkan mellan myndigheter, organisationer och andra med anknytning till friluftsliv. Regeringen har utsett rådets ledamöter. Friluftsrådet är administrativt knutet till Naturvårdsverket.


Anneli Nivrén, presschef Naturvårdsverket
Swedish Environmental Protection Agency
Tfn. 08-698 13 12, 070-206 37 27
anneli.nivren@naturvardsverket.se