Sveriges Annonsörer

Frippe Stenberg tar plats i dagspresskommittén

Pressmeddelande   •   Dec 14, 2009 15:08 CET

Sveriges Annonsörer driver tretton mediekommittéer i vilka man bevakar och driver frågor som bidrar till ökad information mellan annonsörer, mediebyråer och medier. I kommittéerna diskuteras även frågor om bättre metoder för mediemätningar. I kommittén för dagspressannonsering, KDP, tillträdde Frippe Stenberg, Tele2, som ny ordförande vid sammanträdet den 11 december.

I kommittén för dagspressannonsering har dagliga räckviddsmätningar varit en av de största frågorna under de senaste åren. Kommitténs nya ordförande, Frippe Stenberg, ser ljust på framtiden.
– Dagspress har en stor utmaning i framtiden. Jag tror på fortsatt läsande, men också att vi kommer att få se komplement till dagspress.

Och frågorna om dagliga räckviddsmätningar står som en fortsatt viktig punkt på agendan.
– Vi kommer att diskutera vad som händer med print som annonsbärare i framtiden och även fortsätta prata om behovet av dagliga räckviddsmätningar. På lite längre sikt ser jag att utmaningen är att vitalisera diskussionen, att se längre fram på hur mediet kommer att utvecklas, säger Frippe.

Sveriges Annonsörer är intresseorganisationen som arbetar för effektivare marknadskommunikation. Detta genom att skapa större effekt på medlemmarnas investeringar i reklam och övrig kommunikation, öka kunskapen och representera deras intressen. Vi ägs av våra medlemmar, landets största annonsörer, vilka står för hälften av de samlade reklam- och medieinvesteringarna i landet.