AFA Försäkring

Friskfaktorer för anställda inom äldreomsorgen

Pressmeddelande   •   Jun 20, 2011 09:30 CEST

De som arbetar med äldre har ofta hög sjukfrånvaro och känner sig stressade. Maria Engström vid Högskolan i Gävle får 1 797 000 kronor i bidrag från AFA Försäkring för att undersöka vad som håller medarbetare inom äldreomsorgen friska.

Att arbeta inom äldreomsorgen är ofta tungt och stressigt. Det är hög sjukfrånvaro bland personalen och många söker sig inom kort tid vidare till andra arbeten.

Forskningsprojektet ska försöka finna friskfaktorer som kan förändra den situationen. Framför allt ska forskarna titta på vad som behöver göras i organisationen för att chefer och medarbetare i äldreomsorgen ska må bättre. För att hitta dessa faktorer kommer forskarna att skicka ut frågeformulär, intervjua chefer samt även se på verksamhetens resultat.

Mer information:

Maria Engström, docent, Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Tel: 026-648215, Mobil: 0734-614310 E-post: mem@hig.se
Hans Augustson, avdelningschef  FoU-beredning, AFA Försäkring, 08-6964854, 0708-939595, hans.augustson@afaforsakring.se
Rolf Eriksson, pressansvarig, AFA Försäkring, 08-6964816, 0708-939577, rolf.eriksson@afaforsakring.se

Fakta om AFA Försäkrings forskningsstöd
År 2010 satsade AFA Försäkring cirka 150 miljoner kronor på forskning, utveckling och kunskapsförmedling. AFA Försäkring stöder FoU-projekt som syftar till att förebygga ohälsa och arbetsskador både inom den privata och offentliga sektorn. Vi ger också stöd för medicinsk forskning samt utveckling av behandlings- och rehabiliteringsmetoder. AFA Försäkring har under åren byggt upp en stor skadedatabas med information om arbetsolyckor och sjukdomar bland sina försäkrade. Omvärldsanalyser och databasen är den primära utgångspunkten när man beslutar vilka projekt som ska få stöd. Det är ägarna och uppdragsgivarna, dvs arbetsmarknadens parter som tillsammans beslutar hur anslagen ska fördelas. Mer information om forskningsstödet finns på www.afaforsakring.se/fou

AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist och dödsfall. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter. Vi försäkrar drygt fyra miljoner människor i privat näringsliv, kommuner, landsting och regioner och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig del av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. AFA Försäkring har cirka 500 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK. www.afaforsakring.se