Almega

Friskolorna bidrar med miljardbelopp till den svenska skolan

Pressmeddelande   •   Jul 03, 2012 10:25 CEST

Almega har låtit granskat fem årsredovisningarna (2006-2010)  från de tio största friskolekoncernerna och tagit fram tabeller på vinst, utdelningar, upplåning, investeringar, omsättning och nyemissioner. 

Sedan friskolereformen på 1990-talet har antalet privata alternativ inom skolområdet ökat. På senare tid har några större friskoleföretag, eller rättare sagt utbildningskoncerner, vuxit fram. Dessa har tagit in betydligt mer kapital i extern finansiering än vad de delat ut i vinst. 

– Man kan konstatera att extern finansiering via upplåning och nyemission vida överstigit utdelade vinster, säger Ulf Lindberg näringspolitiskchef på Almega. 

Almegas samanställning visar att totalt har de tio största friskoleföretagen tagit in nästan 1,5 miljarder i extern finansiering i form av upplåning eller ägartillskott samtidigt som man endast delat ut 30 miljoner i vinst. 

De granskade företagen omsätter tillsammans cirka 6,5 miljarder. Den sammanlagda vinsten under perioden uppgick till 817 miljoner, medan investeringarna var hela 2,4 miljarder. Upptagandet av nya lån uppgick till drygt 678 miljoner och nyemissionerna var 774 miljoner. Tillsammans med återförda vinstmedel är det i stort sätt i paritet med gjorda investeringar. I relation till den totala utdelningen på omkring 30 miljoner går det också att dra slutsatsen att det egna kapitalet förbättrats väsentligt under perioden.

 – I debatten om friskolor hävdas ofta att företagen levererar stora vinster till aktieägarna. Sanningen är att friskolorna utvecklar den svenska skolan genom att tillföra kapital till utbildningssektorn säger Ulf Lindberg. Dessutom kan friskolorna vara mer långsiktiga i sin ekonomiska planering än kommunerna som måste förhålla sig till kommunallagens budgetrestriktioner.   

Friskolor har därigenom möjligheten att ha en långsiktigt investeringsstrategi, bekräftar granskningen. 

För mer information: 

Ulf Lindberg
näringspolitiskchef, Almega
tfn: 070-345 69 51 

David Wästberg
presschef, Almega
tfn: 070-345 68 59

Almega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag, är en förbundsgrupp som har cirka 10 000 medlemsföretag med sammanlagt cirka 500 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv. Almega banar väg för tjänsteföretagen.

Mer information finns på www.almega.se under fliken Om Almega.