Arbetslivsinstitutet

Friskvård ger inga effekter på sjukfrånvaron

Pressmeddelande   •   Apr 18, 2006 16:41 CEST

Friskvårdssatsningen gav inga effekter på sjukfrånvaron. Däremot minskade deltagarnas psykiska besvär och de tyckte att deras hälsa hade blivit klart bättre.
Att friskvårdssatsningar på arbetet inte ger några snabba effekter är ett resultat från en undersökning av ett friskvårdsprojekt. Ett annat är att man måste förstå att deltagarna och organisationen både kan vara ett hinder eller en framgångsfaktor när friskvårdssatsningar ska genomföras.

Det visar forskaren Vesa Leppänen vid Arbetslivsinstitutet i Malmö som har följt det treåriga projektet Plus alla inom den öppna hemtjänsten i Limhamn-Bunkeflo. Där fick personalen möjlighet att under betald arbetstid ägna sig åt friskvård under tre timmar per vecka. Numera har de tre timmarna friskvård blivit obligatoriska.

Den övervägande andelen av deltagarna upplever att projektet varit välorganiserat. De flesta tycker att de mår bättre och har fått bättre kondition. Populäraste aktiviteterna var styrketräning och promenader. En anledning till promenadernas popularitet kan dock ha varit att de erbjuder vissa möjligheter till fusk.

– Friskvård är inte självklart populärt hos alla och projektet visar att en sådan här satsning kräver en ”eldsjäl” och att man redan i början av projektet satsar på att motivera dem som ska delta, säger Vesa Leppänen och fortsätter:

– Ofta utses särskilda medarbetare som ska utveckla idén om friskvård, lansera den för ledning och personal och hålla den vid liv. Detta sker i bland utan att det är klart hur organisationen möjliggör eller faktiskt förhindrar detta arbete.

Plus alla har resulterat i en utbildning som ska hållas på Arbetslivsinstitutet i Malmö i maj. En fråga som behandlas är vilka strategier friskvårdsentreprenören använder för att lansera och förverkliga sina idéer.


Frågor: Vesa Leppänen, 040-10 95 12, vesa.leppanen@arbetslivsinstitutet.se

Slutrapporten Deltagarnas erfarenheter under tre år, Vägen till den avslutande modellen och Deltagarnas sjukfrånvaro under fyra år finns att ladda ner på www.arbetslivsinstitutet.se.


Pressekreterare Judit Hadnagy
Telefon 08 - 619 67 21, 070 - 533 2171
judit.hadnagy@arbetslivsinstitutet.se