Proformia Hälsa

Gör friskvården obligatorisk på arbetsplatsen!

Pressmeddelande   •   Feb 11, 2010 14:45 CET

- Friskvården når inte fram till de medarbetare som har störst behov. Oftast är det personer som redan lever sunt som använder sig av friskvården medan personer som riskerar att få arbetsskador och försämrad hälsa inte gör det. Därför bör friskvården göras obligatorisk med anpassade aktiviteter utifrån medarbetarnas unika situation, säger Erland Colliander, läkare och VD för Proformia Hälsa.

Trots att ungefär hälften av alla anställda i Sverige erbjuds friskvårdsbidrag av sina arbetsgivare, är det bara en bråkdel som utnyttjar förmånen. Och dessa personer är oftast redan aktiva. Hälsoförbättringarna blir därmed försumbara.

- Medarbetare som verkligen skulle behöva friskvård, fortsätter att arbeta över sin fysiska arbetsförmåga. Det leder till att kapaciteten successivt minskar hos dessa personer vilket ger förödande konsekvenser. Medarbetaren får sämre uthållighet, stress och förslitningsskador och för arbetsgivaren innebär kapacitetsförsämringen hos personalen rena produktivitetsförluster.

 - Det ligger därför i arbetsgivarens intresse att träning ingår som ett obligatoriskt inslag under arbetsdagen. Framför allt för medarbetare med ensidigt kroppsarbete, påfrestande arbetsställningar eller tungt kroppsarbete. Yrkesgrupper som man vet belastar nacke, axlar och ländrygg borde få tillgång till skräddarsydd träning som förhindrar eller lindrar besvär från dessa områden. Når man minst hälften av denna grupp ser man en direkt påverkan på produktiviteten och på längre sikt även kanske även på sjukfrånvaron, menar Erland.

 - Glädjande nog börjar arbetsgivare uppmärksamma friskvårdens strategiska betydelse för medarbetarnas hälsa och prestation. Att satsa resurser på att hålla friska medarbetare vid god hälsa, ger bättre avkastning än att agera först när sjukdom har brutit ut, avslutar Erland med att säga.

Proformia Hälsa AB är ett strategiskt hälsoföretag som ökar den verkliga frisknärvaron genom att identifiera, analysera och eliminera riskfaktorer som kan leda till ohälsa. Med över tio år på marknaden har ett 100-tal företag blivit goda referenser av våra produkter och tjänster. Läs mer på www.formgivaren.se