Karlskrona kommun

Friskvårdsvecka för kommunens anställda

Pressmeddelande   •   Okt 07, 2004 08:53 CEST

Den 5 oktober inleddes en friskvårdsvecka, den första i sitt slag, för kommunens cirka 5 500 anställda. 1 700 av de anställda är anmälda och kan under spridda tillfällen på Konserthusteatern ta del av en timslång föreläsning. Föreläsningen hålls av Tony Fagerdahl och belyser vikten av bra kostvanor och betydelsen av regelbunden motion. Därefter finns möjligheten att ta del av en prova-på-mässa inom temat kost, hälsa och motion i Konserthusets foajé.

Personalchef Anneli Ekström står bakom inbjudan till friskvårdsveckan. Initiativet har tagits för att stimulera vårt frisktänkande och vrida fokus från rehabilitering och sjukfrånvaro till förebyggande friskvård och frisknärvaro. Syftet är att öka medvetenheten hos oss alla om vikten av bland annat bra kostvanor och regelbunden motion samt att lyfta fram det egna ansvaret som var och en har för sin hälsa. Friskvård kräver aktiva insatser av individen själv.
Ambitionen är att friskvårdsveckan ska bli ett återkommande inslag varje år.

För mer information kontakta:
Anneli Ekström, personalchef
telefon 0455-30 35 38