Umeå kommun

Fristående förskolor får utöka sina platser

Pressmeddelande   •   Jan 30, 2014 14:19 CET

För- och grundskolenämnden beslutade att godkänna anökningarna om att utöka antalet förskoleplatser på Språkförskolan och förskolan Bilaal.

Språkförskolan på Mariehem vill utöka med ytterligare 25 barn. Förskolan har lämpliga lokaler för att ha två avdelningar och som blir fria när den tillhörande Språkskolans sexårsverksamhet och fritidshem ska flyttas under våren. De har också en fungerande utemiljö.

Förskolan Bilaal, Växthuset bedöms ha förutsättningar i lokalerna och utemiljön för att ta emot upp till 20 barn. Oberoende av vad som generellt anses ”lämpligt” eller ”lagom” är det huvudmannens ansvar att alltid anpassa gruppstorlekar och personaltäthet till de förutsättningar som råder i varje förskola vid tillfället för placeringar.

Förutsättningar som påverkar anpassning av gruppstorlek är:

  • barnens ålder och kön
  • behov av särskilt stöd
  • andelen barn med annat modersmål än svenska
  • kontinuiteten i barn- och personalgrupp
  • personalens kompetens
  • lokalernas och utemiljöns beskaffenhet
  • upptagningsområdets sociala karaktär
  • barnens närvarotider

För- och grundskolenämnden ger skolkontoret i uppdrag att regelbundet mäta barnantalet i relation till kvalitetsmåtten. Nämnden vill inte få en sämre utveckling i de fristående förskolorna än i de kommunala förskolorna utifrån målet att ha 15 barn i genomsnitt per avdelning.


Mer information:
Peter Sedlacek (FP)
(ersätter Margareta Rönngren vid detta sammanträde)
1:e vice ordförande
För- och grundskolenämnden
070-211 43 16

Tamara Spiric (V)
2:e vice ordförande
För- och grundskolenämnden
070-277 19 89


Gabrielle Hultdin
kommunikatör för- och grundskolan
070-345 12 33