Wide Ideas

Fristad Plast i Borås tecknar abonnemang på WIDE för sin produktutveckling

Pressmeddelande   •   Maj 07, 2014 09:59 CEST

Christian Forsström, utvecklingschef på Fristad Plast i Borås, använder från och med april 2014 molntjänsten WIDE för att strukturera den kreativa processen, organisera många idéer och få möjlighet att bjuda in kunder och leverantörer i produktutvecklingen.

Fristad Plast är ett teknikbaserat produktionsbolag från 1967 som tar fram formsprutade plastdetaljer. Mest känt är företaget för sin tillverkning av livräddningsprodukter som t.ex. livbojar. Företaget har ett komplett produktionsflöde med utveckling, design, konstruktion och CAD. Formframtagning sker i nära samarbete med formtillverkare i Sverige, Estland och Kina.

- Det är just till produktionsflödet som WIDE nu kommer användas. Med hjälp av WIDE blir det en helt annan ordning på idéerna och den kreativa processen. Jag behöver aldrig oroa mig för att förlora bra idéer och kan även föra fokuserade dialoger med mina nätverk och kunder kring utveckling och konceptualisering. På sikt ser jag potential för en bredare användning inom organisationen med fler involverade, säger Christian Forsström, utvecklingschef Fristad Plast.

- Alla idéer som tidigare funnits som anteckningar i mobilen, skrivna på post-it-lappar eller insatta i pärmar och block kan nu samlas och struktureras på ett ännu smartare sätt i WIDE. Här finns idéerna tillgängliga och sökbara samt att de kan fyllas på med mer information och utvecklas till större koncept som slutligen kan bli nya produkter och förbättringar av produkter. Allt från små korn till stora visioner kan enkelt skrivas in och hanteras, både från mobil, surfplatta eller dator säger Jakob Lindvall, vd Idea2Innovation.

WIDE, molntjänsten från Idea2Innovation, är utvecklat med fokus på att systematiskt samla in, hantera och utvärdera idéer och förbättringsförslag. Det är ett helt nytt sätt att långsiktigt involvera och engagera många människor i idéutveckling. Allt är synligt, tillgängligt och mätbart – grunden för att vidareutveckla arbetssätt, processer och målsättningar samt för att hitta nya produkter och tjänster.

För ytterligare information

Carolina Johansson

Tel +46 70 647 11 80

E-post carolina.johansson@i2i.se

Fakta Idea2innovation – från idé till innovation

IT-företaget Idea2Innovation har utvecklat molntjänsten WIDE, som förenklar hanteringen av idéer och framtagandet av nya produkter och tjänster. Idea2Innovation grundades 2010 och har kontor i Åre, Stockholm och Norrköping.

WIDE är en digital plattform för idéutveckling och innovation som utvecklats av Idea2Innovation Sweden AB. Bolaget har med sin egenutvecklade teknologi skapat en unik plattform som kombinerar social idéutveckling med kollaborativt beslutsstöd och artificiell intelligens. Huvudkontoret finns i Åre, säljkontor i Stockholm, Norrköping och Göteborg. WIDE är idag marknadsledande i Sverige och har användare över hela världen.