Kiruna kommun

Fritids- och kulturförvaltningen: Föredragningslista 05-10-12

Pressmeddelande   •   Okt 06, 2005 09:51 CEST

Kiruna Kommuns Fritids- och kulturnämnd sammanträder onsdagen den 12 oktober 2005 i kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset.

Handlingar finns till påseende på Fritids- och kulturkontoret, Stadshuset. Föredragningslista finns nedan.

VÄLKOMNA!

Ann-Helen Bergsten
Ordförande fritids- och kulturnämnden

LYSSNA PÅ DINA POLITIKER
om Du inte kan göra det på plats lyssna på Din närradio 93,7 MHZ.

Föredragningslista 05-10-12

1 Sammanträdets öppnande - föredragningslistans fastställande
2 Val av justerare
3 Börsen
4 Investeringar Lombia ishall 2006
a/ Ny kylanläggning
b/ Belysning
5 Toppning/Matchning inom idrott för barn och ungdom
6 Arrende av skidspår, Snöbolaget AB
7 Nyttjande av Matojärvispåret för draghundsförare, Kiruna Brukshundklubb
8 Yttrande Ks
a/ Minnesmärke över Kirunasvenskarna, motion (v)
b/ Samisk utställningsverksamhet i kommande parlamentsbyggnad, Sametinget
c/ Konstutsmyckning av husfasader, medborgarförslag
d/ Minnesmärke över Olga Raattamaa, motion (v)
e/ Medfinansiering av heltidstjänst, Tornedalsteatern
9 Bidragsansökningar
a/ Isplan mellan Rös- och Torpvägen, Eva Svonni och Catarina Lind
b/ Efterskänkning av driftsbidrag, Karesuando Sameförening
c/ Produktionsbidrag musikföreställning Vinterresan, Gun Olofsson och Egon Fredriksson
d/ Resekostnader, Clay Music AB

10 Bidragsberättigad ungdomsorganisation i Kiruna kommun, anhållan
a/ Islandshästföreningen Nordur
b/ Mångkulturella Föreningen i Kiruna
11 Sammanfattning av drogvaneundersökning hösten 2004
12 Rappporter
a/ Ekonomi
b/ Ordföranden rapporterar
c/ Förvaltningschefen rapporterar
13 Delegations- och delgivningsärenden
14 Ev tillkommande ärenden
15 Avslutning


Lyssna på Dina politiker, om Du inte kan göra det på plats, lyssna på Din närradio 93,7 MHZ.


Telefon: 0980 - 70 000 vx
E-mail: Fritids-Kultur@kommun.kiruna.se

Förv.chef:
Mats Dahlberg
Tel: 701 50
E-mail: mdg@kommun.kiruna.se