Fiskeriverket

Fritidsfiskare ska öka kunskapen om gäddan

Pressmeddelande   •   Sep 12, 2008 15:53 CEST

Nu ska fritidsfiskare hjälpa Fiskeriverkets forskare att få bättre kunskap om olika gäddbestånd. Startskottet för forskningsprojektet pikereg.se går vid tävlingen Värtan cup den 5 oktober, där gäddor ska märkas och journaler fyllas med information.

Gäddan är fritidsfiskets viktigaste fisk, i vikt räknat. Men det finns vissa kunskapsluckor om tillståndet för arten. Gäddan kommer från flera olika små bestånd och dess status är därför svår att överblicka. Det menar Lars Ljunggren, forskare vid Fiskeriverkets kustlaboratorium.

- De provfisken Fiskeriverket utför kan omöjligen täcka in alla bestånd. Därför kommer vi att ha stor hjälp av den kunskap som fritidsfiskarna kan bidra till. När forskningen kan dra fördel av fritidsfiskarnas omfattande fiske så får vi ett bra verktyg att bedöma bestånden bättre, säger han.

Ökad kunskap om Värtans gäddor

Om några veckor startar gäddforskningsprojektet pikereg.se. Projektet sker i Sportfiskarnas regi, i samarbete med Länsstyrelsen i Stockholm, Sveriges organiserade fiskeguider och Fiskeriverket. Startskottet går den 5 oktober då över 500 gäddfiskare samlas till tävlingen Värtan cup. Deltagarna bidrar då till en ökad kunskap om gäddbeståndet i området.

- Varje arrangörsbåt kommer att ha utbildad personal som registrerar längd och vikt. De ser till att märka fisken och kommer att föra journaler, säger Lars Ljunggren.

Bättre spridning framöver

Denna första insats är geografiskt avgränsad, och resultatet kommer att bli klart tidigast om ett år. Men tanken är att projektet ska fortgå och få en utökad geografisk spridning. Projektet ska också öka medvetenheten om hur man fiskar på ett hållbart sätt.

Gäddans bestånd har problem på sina håll. Bland annat har Stockholms ytterskärgård och Kalmarsund haft en nedgång i rekryteringen, det vill säga den mängd unga gäddor som ska bidra till att bygga upp bestånden.

Läs mer:

Pikereg.se

Sportfiskarnaspressmeddelande

För mer information, kontakta Fiskeriverket:

Lars Ljunggren, tfn: 0173-464 83, 070-648 17 45.