Umeå kommun

Fritidsnämnden beviljar bygdemedel

Pressmeddelande   •   Apr 23, 2013 17:41 CEST

Fritidsnämnden beslutar att bevilja bygdemedel på cirka 570 000 kronor. Det totala ansökningsbeloppet uppgår till 3 miljoner kronor. Enligt meddelande från Länsstyrelsen ska 900 000 kronor fördelas under året.

Bygdemedel är ett bidrag som föreningar kan söka för att göra investeringar för ändamål som främjar näringsliv eller service i bygden. Investeringen ska vara kopplad till en anläggning eller samlingslokal som drivs av en förening och som är av starkt allmänintresse. Bidraget kan röra allt från byggande av anläggningar, handikapanpassningar, miljöanpassningar eller större renoveringsinsatser. Alla föreningar som är verksamma i Umeå kommun och som finns registrerade i kommunens föreningsregister kan söka bidraget. Fritidsnämnden är, på delegation av Länsstyrelsen, den som beslutar om bygdemedel i Umeå kommun.

Ungdomar och tillgänglighet prioriteras
I bidragshandläggningen, som görs av Föreningsbyrån på Umeå fritid, tas hänsyn till i hur stor utstäckning investeringarna berör jämställdhet, tillgänglighet och mångfald. Särskilt prioriteras de verksamheter som arbetar för att främja ungdomars och funktionshindrades situation.

Föreningar som beviljas bygdemedel

 • Ersboda Folkets Hus 187 500 kr till digital utrustning
 • Fällforsåns byaförening 25 500 kr till isolering/foder/plåtbeslag och hängrännor
 • Föreningen Bodbyn 5 000 kr till handikappanpassning av byastuga (tillägg beviljat medel 2011)
 • Holmöns Hembygdsförening 60 000 kr till brandskyddsåtgärder av fastigheten
 • Innertavle Bygdegårdsförening 31 200 kr till fönsterbyte och tilläggsisolering
 • Norrmjöle Bygdegårdsförening 22 500 kr till receptions- och servicebyggnad
 • Skuggteatern 91 000 kr till en gradäng (läktare)
 • Stöcke Bygdegård 41 300 kr till lågernegibelysning
 • Sunnantorp Västansjö Bygdegårdförening 1 900 kr till avloppsbrunnslock
 • Sörfors intresse och bygdegårdsförening 50 000 kr till fönsterbyte
 • Tavelsjö Bygdegårdsförening 20 000 kr till element
 • Umeå Simsällskap 12 450 kr till handikapplyft och handikappstol för bad/simverksamhet
 • Yttertavle Bygdegårdsförening 11 250 kr till luftvärmepump
 • Åträskbygdens Bygdegårdsförening 15 000 kr till akutexplattor och eldragning

För mer information, kontakta

Lennart Arvidsson (V)
Ordförande fritidsnämnd
Umeå kommun
070-633 49 09
lennart.arvidsson@umea.se 

Lennart Johansson (M)
Vice ordförande fritidsnämnd
Umeå Kommun
070-394 94 61
lennart.e.johansson@vll.se

Stefan Hildingsson
Fritidschef
Umeå kommun
070-343 26 80
stefan.hildingsson@umea.se

Thomas Savilahti
Handläggare Umeå fritid Föreningsbyrån
Umeå kommun
090-16 16 55
thomas.savilahti@umea.se