Stockholms Läns Landsting

Fritt fall med Cirkus Watz (m)

Pressmeddelande   •   Sep 10, 2003 11:33 CEST

- Jag har sedan länsrätten underkände landstingets budget för 2003 sträckt ut handen till Ingela Nylund Watz och erbjudit min hjälp över blockgränsen för att rädda landstingets ekonomi i en utomordentligt svår situation. Vid dagens gruppledaröverläggning slog socialdemokraterna igen dörren rakt i ansiktet på oss, säger oppositionslandstingsrådet Chris Heister (m) i en kommentar.

- Nu måste det till krafttag. Vi måste nu gemensamt uppvakta regeringen om skatteutjämningen och visa att vi är eniga om att skatteutjämningsavgiften dränerar landstingets ekonomi och därigenom hotar välfärden och tillväxten i regionen. Alla signaler vi får från den utredning som kommer att lägga sitt förslag i slutet på denna månad är att situationen kommer att bli ännu värre för landstingets ekonomi. Vi kan ha olika uppfattningar om politikens innehåll, men i denna fråga är det viktigt att vi visar vad den orättvisa skatteutjämningsavgiften leder till.
- Socialdemokraterna med Ingela Nylund Watz har ingen strategi hur man skall lösa landstingets akuta ekonomiska problem. Man har tappat greppet om ekonomin och kommer nu med desperata ogenomtänkta förslag hur dessa skall rättas till.

- Vi måste naturligtvis se till att sjukvården bedrivs effektivt, att SL:s inkomster inte minskar utan att de ökar. Vi måste granska all verksamhet som bedrivs eller beställs av landstinget, att den är effektiv och att invånarna får vård för pengarna. Men det grundläggande problemet för Stockholms läns landsting är skatteutjämningsavgiften – det är den som dränerar landstingets ekonomi. Det är denna orättvisa skatt som är roten till det onda. I budgeten för år 2004 var det budgeterat ett underskott på 2,6 miljarder kronor samtidigt som skatteutjämningsavgiften stiger från 5,4 miljarder kr. 2003 till 5,9 miljarder kr. 2004. Bara detta förhållande visar hur absurt systemet är och hur det drabbar landstinget – trots att underskottet ökar för landstinget får man ändå betala mer pengar till andra landsting.

Ingela Nylund Watz har tyvärr ställt sig negativ till samarbete i denna för landstinget och länets invånare viktiga fråga. Politisk prestige är viktigare än att rädda ett landsting i fritt fall. Jag är besviken på Ingela Nylund Watz, avslutar Chris Heister.