Naturskyddsföreningen

Fritt fram för ny kärnkraft trots olösta avfallsfrågor

Pressmeddelande   •   Feb 18, 2010 14:18 CET

Regeringen beslutade idag om en lagrådsremiss som gör det möjligt att bygga kärnkraftverk i Sverige.
– Regeringen vill subventionera ny och ökad kärnkraft i Sverige. Det strider mot regeringspartiernas energiöverenskommelse. Samtidigt visar ny forskning på säkerhetsbrister i industrins metod för slutförvar av det radioaktiva avfallet, säger Mikael Karlsson ordförande i Naturskyddsföreningen.

Den lag som hittills funnits i Sverige som förbjuder uppförandet av nya kärnkraftverk ska tas bort och istället ska kärnkraftsbolagen kunna ansöka om att byta ut kärnkraftverk mot nya som bara får placeras på samma platser som de gamla.

– Det här beslutet öppnar för en kraftig ökning av kärnkraften i Sverige eftersom nya kärnkraftverk i regel är mycket större än gamla. Nya kärnkraftverk skulle också låsa Sverige i mer icke-förnybar och farlig energi under resten av detta århundrade, säger Mikael Karlsson.

Naturskyddsföreningen menar att det är ologiskt att utöka kärnkraften i Sverige innan avfallsfrågan är löst.

– Nya större kärnkraftverk kommer att producera betydligt mer radioaktivt avfall än de gamla. Ännu saknas en säker metod att ta hand om avfallet, som kommer att vara farligt i hundratusentals år. Regeringen lämpar därmed över ett stort problem på våra barn och barnbarn, säger Mikael Karlsson.

Regeringen presenterade också sitt förslag om hur ansvaret vid en kärnkraftsolycka ska fördelas. Den del av ansvaret som företaget självt ska stå för genom borgen eller försäkring höjs till 12 miljarder.

– Det är mycket små belopp som bara täcker några procent av vad en kärnkraftsolycka kan innebära i kostnader för samhället. Därmed innebär förslaget de facto en stor subvention till kärnkraftsindustrin, vilket strider mot regeringspartiernas energiöverenskommelse, säger Oscar Alarik miljörättsjurist vid Naturskyddsföreningen.

Regeringen skriver också i sitt förslag till ny lag att kostnader över 15 miljarder ska företaget självt stå för, s.k. obegränsat skadeståndsansvar. Men det menar Naturskyddsföreningen är en regel med liten praktisk verkan.

– Kärnkraftsverken drivs av dotterbolag till storkoncerner som Eon och Vattenfall och den svenska aktiebolagslagen gör det inte möjligt att kräva moderbolagen på ersättning för kostnader som dotterbolagen orsakat. Vid en allvarlig olycka går dotterbolagen i konkurs och staten får ta den största delen av kostnaden, medan ägarbolagen går fria, säger Oscar Alarik.

I Tyskland har regeringen krävt att moderbolagen måste skriva under ett avtal med staten att de ska stå för de kostnader som uppkommer vid en olycka.

– Det är helt orimligt att svenska Vattenfall ska hållas ansvarigt för kostnader vid allvarliga kärnkraftsolyckor i Tyskland men inte i Sverige. Slutsatsen blir att regeringen har valt att skydda kärnkraftsindustrin framför svenskarnas hälsa och miljö. Dessa subventioner kommer även fortsättningsvis göra att kärnkraftens verkliga kostnader för skador och risker inte syns på marknaden, säger Mikael Karlsson.

För frågor kontakta:
Mikael Karlsson, ordförande 070-316 27 22
mikael.karlsson@naturskyddsforeningen.se
Oscar Alarik, miljöjurist 070-611 32 29
oscar.alarik@naturskyddsforeningen.se
Anders Grönvall, presschef, 070-655 46 19
anders.gronvall@naturskyddsforeningen.se

Naturskyddsföreningen är en ideell miljöorganisation med kraft att förändra. Vi sprider kunskap, kartlägger miljöhot, skapar lösningar samt påverkar politiker och myndigheter såväl nationellt som internationellt. Dessutom står vi bakom världens tuffaste miljömärkning Bra Miljöval. Klimat, hav, skog, miljögifter och jordbruk är våra viktigaste arbetsområden. Föreningen har 184 000 medlemmar och finns i lokalföreningar och länsförbund över hela landet. Välkommen att bli medlem, skänka en gåva eller bli företagssponsor. www.naturskyddsforeningen.se | Mobil hemsida (wap): mobil.naturmob.se | Pg 90 19 09-2 | 08-702 65 00