Hjälpmedelsinstitutet

Fritt Val av hjälpmedel

Pressmeddelande   •   Aug 17, 2007 13:20 CEST

I höst startar en försöksverksamhet med Fritt Val av hjälpmedel. Regeringen uppdrar åt Hjälpmedelsinstitutet att samordna genomförandet av försöksverksamheten.

Försöksverksamheten syftar till att pröva hur den enskilde kan ges ökad möjlighet att själv välja hjälpmedel. Verksamheten ska starta hösten 2007 och avslutas den 31 december 2009. Kostnader för att genomföra försöksverksamheten med Fritt Val beräknas till 3 miljoner kronor under 2007 och 7 miljoner kronor per år 2008 och 2009.

Hjälpmedelsinstitutet ska
• efter samråd med Sveriges Kommuner och Landsting utse två eller tre landsting som ska ingå i försöksverksamheten. De landstingen får erbjuda kommuner att också delta,
• följa försöksverksamheten under projekttiden och samlat redovisa de deltagande huvudmännens erfarenheter av försöksverksamheten med de förutsättningar och riktlinjer som anges här,
• samordna konferenser och sprida information om de initiativ som tas hos berörda huvudmän för att öka valfriheten av hjälpmedel,
• samråda om Fritt Val-system med brukarrådet inom Hjälpmedelsinstitutet.

Inom försöksverksamheten ska det vara möjligt för den enskilde att i samråd med förskrivaren erbjudas en ”rekvisition” som kan användas för att köpa hjälpmedel på den öppna marknaden. Om den enskilde hellre vill få tillgång till hjälpmedel på vanligt sätt ska det fortfarande vara möjligt under försöket.

Ytterligare information:
• Susann Forsberg, avdelningschef Analys och verksamhetsutveckling, tfn 08-620 18 30, 070-582 16 96, susann.forsberg@hi.se
• Lisa Ledin, informationschef, tfn 08-620 17 68, 070-544 39 30, lisa.ledin@hi.se

Hjälpmedelsinstitutet (HI) är ett nationellt kunskapscentrum inom området hjälpmedel och tillgänglighet för människor med funktionsnedsättning.
Hjälpmedelsinstitutet arbetar för full delaktighet och jämlikhet genom att medverka till bra hjälpmedel, en effektiv hjälpmedelsverksamhet och ett tillgängligt samhälle.

Hjälpmedelsinstitutets verksamhet omfattar:
- provning och upphandling av hjälpmedel
- forskning och utveckling
- utredningsverksamhet
- utbildning och kompetensutveckling
- internationell verksamhet
- information

Hjälpmedelsinstitutets huvudmän är staten och Sveriges Kommuner och Landsting.