Sveriges Kommuner och Landsting

Fritt val av hjälpmedel

Pressmeddelande   •   Aug 17, 2007 16:09 CEST

Regeringen har gett Hjälpmedelsinstitutet (HI) i uppdrag att anordna försöksverksamhet med fritt val av hjälpmedel. Försöksverksamheten ska pågå i två alternativt tre landsting som ska utses av HI efter samråd med Sveriges Kommuner och Landsting.

– Försöket är intressant och vi kommer att följa det uppmärksamt, säger Henrik Hammar, ordförande för Sjukvårdsdelegationen på Sveriges Kommuner och Landsting.

Deltagande landsting kan också erbjuda kommuner inom sitt upptagningsområde att delta i försöksverksamheten.

Försöksverksamheten syftar till att pröva hur den enskilde kan ges ökad möjlighet att själv välja sitt hjälpmedel. Det innebär bland annat att den enskilde ska kunna välja ett hjälpmedel som inte finns att tillgå vid den lokala hjälpmedelscentralen.

De landsting som deltar i försöket ska sedan utvärdera Fritt Val-satsningen och kunna föreslå på vilket sätt ett sådant system skulle kunna införas i alla landsting och kommuner.

Regeringen avsätter 3 miljoner kronor under 2007 och 7 miljoner per år under 2008 och 2009 för att genomföra försöken.

Försöket ska vara avslutat den 31 december 2009.

Läs mer om fritt val av hjälpmedel på regeringens webbplats.

För mer information: Utredare Stig Wintzer, avdelningen för vård och omsorg,
tfn: 08-452 77 04, mobil: 070-621 11 96, stig.wintzer@skl.se

Pressjour: 08-452 71 01