Socialdepartementet

Fritt Val av hjälpmedel för personer med funktionshinder

Pressmeddelande   •   Aug 17, 2007 10:28 CEST

- Nu är det hög tid att även personer med funktionshinder får ökad valfrihet. Därför låter vi Hjälpmedelsinstitutet pröva en sådan verksamhet. Man ska själv kunna välja hjälpmedel och inte vara begränsade till hjälpmedelscentralernas utbud. Det säger äldre- och folkhälsominister Maria Larsson med anledning av satsningen Fritt Val av hjälpmedel.

Under senare år har utvecklingen inom hjälpmedelsområdet lett till att utbudet av hjälpmedel har ökat. De som använder hjälpmedel har dessutom blivit mer aktiva och välinformerade om de hjälpmedel som finns och den produktutveckling som sker på området.

Regeringsbeslutet innebär att Hjälpmedelsinstitutet får i uppdrag att samordna en försöksverksamhet. HI ska i samråd med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) utse två, alternativt tre landsting som ska ingå och redovisa erfarenheter av försöksverksamheten till regeringen. HI skall även samordna konferenser och sprida information om de initiativ som tas av berörda landsting.

Inom försöksverksamheten ska det vara möjligt för den funktionshindrade att erbjudas en rekvisition som - i samråd med förskrivaren - kan användas för att köpa hjälpmedel på den öppna marknaden. Om den enskilde hellre vill få tillgång till hjälpmedel på vanligt sätt via hjälpmedelscentralen skall det fortfarande vara möjligt under försöket.

I projektet ingår också att bedöma om livskvalitén ökar för den enskilde, likaså användbarheten av hjälpmedel. Det ska också bevakas om kostnaderna för hjälpmedel påverkas av Fritt Val. Vidare ska HI redovisa hur landstingen utvecklat informationsinsatser om de valmöjligheter som finns av hjälpmedel. Det ingår också att redovisa om ett Fritt Val-system ökar antalet aktörer på marknaden. Dessutom ska det undersökas om nuvarande lagstiftning försvårar införandet av Fritt Val, samt i så fall föreslå nödvändiga förändringar av lagstiftningen.

Kostnader för att genomföra försöksverksamheten med Fritt Val beräknas till 3 miljoner kronor under 2007 och 7 miljoner kronor per år 2008 och 2009. Stödet avser de omkostnader som kommer att uppstå för uppbyggnad av ett IT-system för Fritt Val, projektledning och informationsinsatser.


Kontakt:
Niclas Thorselius
Pressekreterare hos Maria Larsson
08-405 50 65
070-509 50 65
niclas.thorselius@social.ministry.se