Audionomerna & Hörsam AB

Fritt val ökar utbudet av hörapparater

Pressmeddelande   •   Jan 21, 2010 16:13 CET

Under 2008-2009 har Hjälpmedelsinstitutet, på regeringens uppdrag, drivit projektet Fritt val av hjälpmedel. Så här sa Folkhälsominister Maria Larsson på Fritt Val konferensen. Det är väsentligt att människor kan känna delaktighet och har möjlighet att påverka sina liv. Självbestämmande skapar trygghet och delaktighet och delaktighet främjar hälsan enligt all forskning. Införande av Fritt Val ökar också utbudet av hörapparater.

Under april 2009 infördes möjligheten att fritt välja hörapparat i Stockholms läns landsting. Under projektperioden april-december 2009 utnyttjade över 550 stycken stockholmare möjligheten till fritt val av hörapparater. Det motsvarar minst 10 % av alla som fått hörselrehabilitering. En mycket hög siffra med tanke på den korta startsträckan och den begränsade informationen till brukare av hörapparater. Inom övriga hjälpmedelsområden låg denna siffra på cirka 1 % vilket ännu mer understryker det stora intresset inom hörsel.

Vad beror då detta stora intresse på?

Sverige har idag cirka 1,3 miljoner hörselskadade men bara 367 000 har hörapparat (HRF rapport 2009). De medicinska och sociala argumenten för tidig hörapparatanvändning är idag många. Trots det väntar många alltför länge med att skaffa hörapparat. Orsakerna till detta är naturligtvis många. En förklaring är att de allra senaste hörapparaterna inte funnits tillgängliga hos många landsting. Under 2000-talet har sortimenten som många landsting tillhandahåller successivt krympts. Detta har gjort att valfriheten för individen har inskränkts. Precis som med glasögon uppskattar människor att själva få välja funktion, modell och utseende på det hörselhjälpmedel som man skall använda. Med Fritt val har utbudet på den svenska marknaden ökat avsevärt vilket innebär att individen i större utsträckning kan välja en tilltalande modell. Vi som skriver detta är alla verksamma som audionomer i Stockholms län och är övertygade om att det ökade utbudet ökar användningen av hörapparater i Sverige. Detta i sin tur innebär bland annat bättre förmåga att klara arbete och ökad livskvalitet.

Våra erfarenheter av Fritt val inom hörsel har varit väldigt positiva. Vi ser med tillförsikt fram emot ökat valfrihet inom hörselområdet under 2010.

Fritt val ökar utbudet av hörapparater och ger patienten makt över sitt liv.

Kontakta oss om ni vill veta mer

Helene Ljung, Leg. Audionom, VD och grundare av Audionomerna Sweden AB tel 08 -  731 93 40 www.audionomerna.se

Roshanak Kiani, Leg. Audionom och Affärsområdeschef, Hörsam Audionom tel 08-590 00 565 www.horsam.se

Inger Hansson Ekström, Leg. Audionom och VD Din Hörsel AB, tel 08- 4464340 www.dinhorsel.se