Dialogos Förlag

Frivillig barnlöshet

Pressmeddelande   •   Nov 17, 2010 20:32 CET

Barn eller inte barn är en fråga som de allra flesta någon gång i livet behöver ta ställning till. För vissa är det ett enkelt beslut, för andra är det svårt. Det finns starka normer och föreställningar om när och i vilka situationer det passar att skaffa barn. Barn spelar en viktig roll i vårt sätt att tänka om vuxenblivande, personlig mognad och familjebildning.

Boken ger en bra bild av dagens forskning i ämnet samt visar att barnlöshet också har en samhällelig betydelse i diskussioner om bland annat politik, demografi, jämställdhet, föräldraskapets villkor och barns status. Barnlöshet är inte en liten fråga i marginalen utan kan kopplas till de stora allmängiltiga frågor i livet som de flesta någon gång tvingas konfrontera.

Boken är sammanställd av redaktörerna Kristina Engwall, som är verksamm vid Institutet för Framtidsstudier, och Helen Peterson, vid Linköpings universitet.

Frivillig barnlöshet
Kristina Engwall (red) och Helen Peterson (red)
Dialogos Förlag
328 sidor, hft
ISBN 978-91-7504-229-9
Ca pris 220 kr