Skatteverket

Frivillig revision för de minsta bolagen

Pressmeddelande   •   Nov 01, 2010 12:25 CET

Från den 1 november kan små aktiebolag välja att inte ha en revisor. Lagändringen berör ungefär 250 000 aktiebolag och handelsbolag, vilket motsvarar över 70 procent av Sveriges företag. I samband med reformen kommer Skatteverket öka sina insatser för att hjälpa främst nystartade företag att göra rätt från början.

- Vår erfarenhet är att många mindre företag har ont om tid för sin administration och då uppstår det lätt oavsiktliga fel. Det är bra med förenklingar, men för att redovisningen ska bli rätt från början kan det ofta löna sig att anlita någon som både har tid och sakkunskap, säger Anders Klaar, verksamhetsutvecklare på Skatteverkets huvudkontor.

För att undantaget från revision inte ska leda till ökat skattefel har riksdagen beslutat att Skatteverket ska få möjlighet att förelägga företag att lämna vissa uppgifter under löpande beskattningsår. Det innebär att Skatteverket kan göra kontroller som i ett tidigt skede kan uppmärksamma fel och brister i företagens räkenskaper.

- Vårt fokus är att hjälpa till och förebygga fel. Därför är ett av våra mål inför nästa år att vi ska kontakta minst 25 procent av alla nya företag, säger Anders Klaar.

Företag ska i fortsättningen uppge i sin deklaration till Skatteverket om de har anlitat en revisor eller ej. De ska även kryssa i om årsredovisning eller bokslut har upprättas med hjälpa av en extern redovisningskonsult.

-  Att avstå från revision kan öka risken för fel, men det innebär inte automatiskt en hårdare kontroll från Skatteverket. Avsaknaden av revision är bara en av många riskfaktorer, säger Anders Klaar.

Det är endast företag som uppfyller minst två av nedanstående krav som kan undantas från revisionsplikten:

  • Högst tre anställda
  • Högst 1,5 miljoner kronor i balansomslutning
  • Högst 3 miljoner kronor i nettoomsättning

Företag som väljer att inte ha en revisor ska anmäla det till Bolagsverket. Mer information och anmälningsblanketter finns på Bolagsverkets hemsida.

Anders Klaar, verksamhetsutvecklare
Tfn: 010-574 96 91

Pressjour:
Tfn: 010-574 89 60

Skatteverket svarar för beskattning, folkbokföring, fastighetstaxering, bouppteckningar och utreder skattebrott samt är borgenär för statens fordringar. Verket utfärdar även id-kort. Webbplats: www.skatteverket.se