Region Örebro län

​Frövi Bilservice får stöd att utveckla verksamheten

Pressmeddelande   •   Jun 18, 2019 14:21 CEST

Frövi Bilservice har beviljats 800 000 kronor i investeringsstöd för att utveckla verksamheten med nya pumpar, datorer, kortläsare och cisterner för att fortsätta sälja drivmedel.

Verksamheter som uppfyller kraven för investeringsstödet kan få upp till 50 procent av sina investeringskostnader betalda. Maxbeloppet är 800 000 kr och bidraget söker man via Region Örebro län.

– Investeringsstödet finns för att uppnå god servicenivå i hela landet för bland annat dagligvarubutiker och bensinstationer på gles- och landsbygden. Frövi Bilservice är ett gott exempel där bidraget verkligen kommer till nytta, säger Irén Lejegren (S), regionråd vid Region Örebro län.

Nära till drivmedel på orten

Efter en dialog med bensinbolaget stod Kenneth Johansson, som driver Frövi Bilservice, inför möjligheten att utveckla verksamheten på egen hand.

– Avtalet gick ut och efter förhandlingar valde jag att gå vidare i egen regi. Mitt mål är glasklart: att Fröviborna ska ha nära till drivmedel på orten. Vi som bor här behöver den här funktionen och den här servicen för att ha en levande landsbygd. Förutom bilverkstad och tankställe har vi också en butik med utlämningsställe för både DHL och Schenker, säger Kenneth Johansson.

Blev tipsad om stödet

En bekant berättade om investeringsstödet som Region Örebro län erbjuder. Kenneth skickade in en ansökan där han beskrev sin verksamhet och sina planer och fick godkänt.

– Exempel på godkända investeringar är maskiner och inventarier, ny-, till- eller ombyggnation eller reparation av lokaler. Frövi Bilservice har beviljats ett bidrag på 800 000 kr där den totala investeringen ligger på 3 500 000 kronor. Kravet för att få bidraget är att man själv investerar lika mycket som man får, säger Malena Pirsech, utvecklingsledare för näringslivsutveckling vid Region Örebro län.

Fler kan söka investeringsbidrag genom Region Örebro län

Genom Region Örebro län och investeringsbidraget har Frövi Bilservice fått medel att investera i nya pumpar, datorer, kortläsare och cisterner för att fortsätta sälja drivmedel.

Via Region Örebro läns webb kan företagare söka medel för sin verksamhet. För att ansöka om företagsstöd behöver du fylla i en ansökningsblankett som finns på www.regionorebrolan.se. I ansökan behöver du bland annat fylla i allmänna uppgifter, beskriva din verksamhet och dina investeringsplaner. Ansökan skickar du till Region Örebro län.


Mer information

Malena Pirsech, utvecklingsledare för Näringslivsutveckling vid Region Örebro län.

Telefon: 019-602 63 83

E-post: malena.pirsech@regionorebrolan.se

Region Örebro län ansvarar för många frågor som berör länsinvånarnas vardag och framtid, bland annat hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, infrastruktur, näringslivsutveckling, kultur och utvecklingen av social välfärd.