LegalWorks

From X to Next: Ny unik rapport från LegalWorks avslöjar hur olika generationer av jurister drivs av skilda värderingar och behov

Pressmeddelande   •   Okt 01, 2019 11:52 CEST

Nu lanserar LegalWorks den globala attityd- och värderingsrapporten ”From X to Next”, där olika generationer av jurister har studerats utifrån deras svar i undersökningen med samma namn. Studien har analyserat generationsspecifika värderingar och behov bland jurister och jämfört dem som yrkesgrupp sinsemellan, samt helt brett på normalpopulation. Syftet med studien har varit att ta reda på vad jurister behöver för att utvecklas på bästa sätt och blomstra professionellt.

”Vi genomgår just nu ett samhällsskifte,” säger Erica Wernmo, legal counsel på LegalWorks som kommer att föreläsa om rapportens resultat i Stockholm den 17 oktober. ”Det har varit så oerhört intressant att se hur digitaliseringen, globaliseringen, miljöförändringarna och en generationsövergång är så sammankopplat till olika värderingar och drivkrafter. Den här rapporten har omsorgsfullt benat ut vad jurister av olika generationer letar efter hos en arbetsgivare och vilka värderingar som betyder mest för dem, men också om de verkligen tycker att ett högre syfte är viktigt i företagssammanhang (hint: det gör de).”

”Vi har haft ett hundratal jurister – med allt från babyboomers som är en bra bit över 60, till Generation Z som inte ens gått klart skolan – som varit med och deltagit i studien och hjälpt oss klargöra vilka drivkrafter som är centrala för de olika generationerna,” säger Alexandra Waldersten, marknadschef på LegalWorks. ”Rapporten är oerhört intressant att ta del av, inte bara för arbetsgivare eller ens bara jurister. Här syns att ett tydligt skifte har hänt någonstans mellan Generation X och Generation Y (även kallade Millenials), och hur de yngre generationerna allt mer distinkt drivs av ett syfte större i samhället, och inte bara utifrån sina egna behov. Det banar väg mot en riktigt spännande trend bland den nya generationens arbetsföra jurister, och vi på LegalWorks ser fram emot den framtiden med glädje.”

Ladda ner och ta del av rapporten här: https://legalworks.se/reports/from-x-to-next/

LegalWorks är Sveriges största alternativa affärsjuridiska leverantör och hjälper företag med affärsjuridiska frågor i långsiktiga relationer där vi kan bidra med bolagsjuristens effektiva, praktiska arbetssätt och med branschkunskap. Vi jobbar med löpande rådgivning, interim, outsourcing och rekrytering i en flexibel modell. Vi har idag ca 30 erfarna jurister i vårt nätverk och de flesta med erfarenhet som bolagsjurister från olika branscher. Vi har expertis inom många juridiska område, bl a inom dataskydd, offentlig upphandling och compliance, och vi hjälper juristavdelningar att utvecklas och digitaliseras. www.legalworks.se

Kontakta gärna:

Alexandra Waldersten, Head of Marketing & Communications, alexandra.waldersten@legalworks.se, +46735364767

Ulf Lindén, grundare, ulf.linden@legalworks.se, +46761111730

Leif Frykman, grundare, leif.frykman@legalworks.se, +46763245338