Acando

Frontecs extra bolagsstämma 2003-06-30, med anledning av förvärv av Acando

Pressmeddelande   •   Jul 01, 2003 08:46 CEST

Frontecs extra bolagsstämma den 30 juni inleddes med att stämmans ordförande Ulf J Johansson beskrev motiven och bakgrunden till affären.

På extra bolagsstämman fattades följande beslut:
Att enhälligt, i linje med styrelsens förslag, rikta en emission på 24 246 700 B-aktier till Acandos ägare för att genomföra samgåendet med Acando.

Att enhälligt i linje med styrelsens förslag, lansera ett nytt optionsprogram till de anställda.

Programmet omfattar totalt 4,5 miljoner optionsrätter att teckna samma antal B-aktier. Utspädningen är maximalt 7,5%, teckningskursen skall vara 140% av snittkursen under mätningsperioden i augusti och löptiden skall vara t o m december 2006. Villkoren kommer att vara marknadsmässiga och fördelningen av erbjudandet beslutas av styrelse och ledning gemensamt.

Att styrelsen fick ett bemyndigande att intill nästa ordinarie bolagsstämma nyemittera upp till 5 miljoner B-aktier att användas vid förvärv.

Att genomföra ändring av bolagsordningen innebärande att Frontec kommer att namnändra till AcandoFrontec.

Att styrelsen utökas till 8 ledamöter men att inga suppleanter väljs. Till ledamöter utsågs genom omval Göran Carstedt, Ulf J Johansson och Bengt Wallentin samt genom nyval Olof Englund, Sven Hagströmer, Per Lindberg, Mikael Nachemson och Anders Skarin.

På konstituerande styrelsemöte i direkt anslutning till den extra bolagsstämman utsågs Ulf J Johansson till styrelseordförande och Lars Wollung till VD.

Mer information:
Ulf J Johansson, styrelseordförande tel: 0708-10 10 11
Lars Wollung tel: 08-517 24 098
Jan Rehn, Informationschef tel: 031-707 11 79