Frontit

Frontit – Gasellföretag 2017

Pressmeddelande   •   Dec 05, 2017 06:00 CET

Affärstidningen Dagens Industri har utsett Frontit till Gasellföretag 2017, vilket innebär att vi ännu ett år har mött kriterierna för denna utmärkelse. Frontit har tidigare fått utmärkelsen 2011-2014.

”Vi är oerhört stolta över att få denna fina utmärkelse. Vår framgång bygger på våra kompententa och skickliga konsulter som varje dag arbetar med att genomföra och driva framgångsrika förändringsprojekt hos våra kunder. Det känns extra roligt att konstatera att samtidigt som vi har en stadig tillväxt på alla våra orter, så lyckas vi behålla vår starka kultur och våra värderingar. Under 2017 har vi dessutom öppnat ett nytt kontor i Örebro och startat vår nya enhet Business Security”, säger Anneli Angeling VD för Frontit AB.

Om Frontit

Frontit hjälper företag och organisationer att lyckas med förändringsarbete genom effektiva konsulttjänster i gränslandet mellan verksamhet och IT. Vi erbjuder konsulttjänster och utbildning inom projekt, kvalitet, verksamhetsutveckling, förändringsarbete och business security. Företaget har 160 mycket erfarna medarbetare, som brinner för att skapa extraordinära, hållbara resultat och hjälpa sina kunder att bli framgångsrika. Frontit finns representerade i Stockholm, Sundsvall, Västerås, Örebro, Norrköping och Malmö.

Om utmärkelsen

Begreppet Gaseller myntades av den amerikanske forskaren David Birch och avser de små snabbväxande företagen som skapar de flesta nya jobben. Årligen utses färre än 0,5 procent av alla Sveriges aktiebolag till Gasellföretag.

För att utses till Gasell måste företaget uppfylla en rad kriterier. Utöver dessa görs också en helhetsbedömning av bolaget och väger in ytterligare parametrar som visar på sund verksamhet.

En Gasell har:
• En omsättning som överstiger 10 Mkr
• Minst tio anställda
• Minst fördubblat sin omsättning om man jämför det första och det senaste räkenskapsåret under de fyra senaste årsredovisningarna
• Ökat sin omsättning varje år de senaste tre åren
• Ett samlat rörelseresultat för de fyra räkenskapsåren som är positivt
• I allt väsentligt vuxit organiskt, inte genom förvärv eller fusioner
• Sunda finanser 

Frontit erbjuder erfarna projektledare och verksamhetskonsulter inom management och IT som brinner för att hjälpa sina kunder att leda och styra projekt till framgång.