FrontPac AB

FrontPac FSC-certifierade

Pressmeddelande   •   Jul 17, 2012 11:32 CEST

Sedan 2012-07-11 är FrontPac en godkänd leverantör av FSC-märkta pappersprodukter. Detta innebär att FrontPacs kunder kan få sin förpackning eller display FSC-märkt, ett sätt att visa slutkonsumenten att man tar sitt ansvar för människa och miljö.

Världens skogar har stor betydelse för miljön, i synnerhet klimat, vattenförsörjning och tillgången till ren luft. Skogen är också en källa för många nyttigheter som mat, medicin, timmer och pappersfibrer. Dessa skogar måste skötas på ett ansvarsfullt och hållbart sätt, för människornas, djurens och växternas skull. Men mycket skog avverkas idag illegalt, utan miljöhänsyn och i strid med arbetsrätt och urbefolkningars rättigheter.

En motkraft till den här typen av avverkning är FSC – Forest Stewardship Council, en oberoende och icke-vinstdrivande internationell organisation erkänd av t ex Greenpeace och WWF. FSC verkar för ett samhällsnyttigt, miljöanpassat och ekonomiskt hållbart bruk av världens skogar. Organisationen garanterar att papper kommer från skogar där avverkningen anpassas efter skogens förmåga till återväxt. En FSC-certifiering garanterar också att växt- och djurlivet i skogarna skyddas och att skogsarbetarna får utbildning, säkerhetsutrustning och skälig lön. Läs mer om FSCs arbete på www.fsc-sweden.org

FSC-certifikatet ger FrontPac möjlighet att erbjuda sina kunder förpackningar och displayer märkta med FSCs logotyp, vilket ger tydliga signaler till slutkonsumenten att man tar sitt ansvar för människa och miljö. FrontPac är sedan 2002 miljöcertifierade enligt ISO 14000 och denna nya FSC-certifiering ligger i linje med FrontPacs övergripande miljöpolicy.

För mer information, kontakta Martin Enocson, VD
040-691 40 01, martin.enocson@frontpac.se