Frontyard AB

Frontyard begär företagsrekonstruktion

Pressmeddelande   •   Okt 18, 2004 09:28 CEST

Frontyard AB, har idag lämnat in begäran om företagsrekonstruktion.

På grund av bolagets finansiella situation och möjligheterna att lösa dessa kortsiktigt har styrelsen i Frontyard AB beslutat att lämna in begäran om företagsrekonstruktion. Styrelsen noterar dock att bolagets verksamhet, bedriven i dotterbolagen, genererar positivt kassaflöde och att problemet står att finna i de betydande kostnader som bl.a. bolagsstämmans beslut om särskild granskning medfört samt den negativa uppmärksamhet som detta genererat och som skadat bolagets verksamhet. En företagsrekonstruktion kan medföra att bolagets vinstgivande affärsverksamhet kan drivas vidare, vilket av styrelsen anses vara till bolagets och dess verksamhets bästa.

Styrelsen informerade i samband med bolagsstämma och kvartalsrapport den 23:e april att bolaget behöver förbättra finanserna, samt att bolagets förbättrade ställning inte automatiskt medför att bolaget kan anskaffa krediter med kort varsel, samt att bolaget kan hamna i situationer där kapital behövs snabbt. I samband med kvartalsrapporten den 17:e augusti presenterade bolaget att styrelsen behöver ytterligare kapital och att kassalikviditeten var otillfredsställande. I styrelsens redogörelse per den 8:e oktober inför kommande bolagsstämma har styrelsen ytterligare redogjort för bolagets situation.

Den begärda företagsrekonstruktionen omfattar endast moderbolaget. Dotterbolagens affärsverksamhet fortsätter som tidigare. Dotterbolagen har på sina respektive marknader en god ställning jämfört med andra företag i branschen, trots att de tyngs av den övergripande situationen.

För ytterligare information kontakta:
Stefan Hallin, VD/Koncernchef Frontyard AB. Tel: 031-744 24 00, mobil 0709-77 00 40.