Frontyard AB

Frontyard erhåller kvarstad i Holland

Pressmeddelande   •   Sep 03, 2003 14:53 CEST

Frontyard AB har tidigare inlämnat stämningsansökan mot de tidigare ägarna till dotterbolaget Martek Holding BV. Frontyard har beviljats kvarstad uppgående till 1.150.000 Euro (ca 11 Mkr) i avvaktan på att den svenska legala processen går vidare.

Som tidigare uppgivits har Frontyard inlämnat svensk stämningsansökan om ca 10 Mkr för att återfå utbetald köpeskilling avseende förvärvet av Martek. I senaste kvartalsrapporten uppgav Frontyard vidare att Frontyard erhållit motkrav på 3 Mkr samt att kvarstad beviljats i Holland som begränsar överföringar mellan Frontyard AB och dotterbolagen i Holland. Inga tillgångar i Frontyard-koncernen hade dock belagts med kvarstad.

Frontyard kan nu rapportera att kvarstaden som funnits mot Frontyard har förfallit, då de tidigare ägarna till Martek inte väckt talan mot Frontyard inom föreskriven tid.

Holländsk domstol har vidare beviljat en kvarstad mot de tidigare ägarna till Martek. Denna kvarstad omfattar tillgångar om ett belopp upp till 1.150.000 Euro (ca 11 Mkr). Kvarstaden innebär att möjligheterna att, när Frontyard väl nått framgång i målet inför svensk domstol, utfå medel från de tidigare ägarna till Martek får anses ha ökat.

För ytterligare information kontakta:
Stefan Hallin, VD/Koncernchef. Tel: 031-744 24 01, mobil 0709-77 00 40.

Frontyard är en internationell koncern som säljer produkter för Intelligenta Hem och Videokonferenser. Frontyard säljer produkter från ledande leverantörer och bolagets huvudmarknad är Europa. Frontyard har egna bolag i 4 länder och återförsäljare i ytterligare ett 50-tal länder. Frontyard har ca 30 anställda och är noterat på NGM Equity