Frontyard AB

Frontyard: Till bolagsstämman

Pressmeddelande   •   Okt 18, 2004 11:30 CEST

Idag den 18 oktober 2004 har styrelsen för Frontyard sammanträtt. Omedelbart efter detta möte har undertecknade tre oberoende styrelseledamöter valt att utträda ur styrelsen samt att ej vara disponibla för omval på dagens bolagsstämma. Bakgrunden är följande:


- Motsättningarna mellan Frontyards två huvudägargrupper innebär att möjligheterna att positivt utveckla Frontyard synes uttömda.
- Beslutat har fattats om att inlämna ansökan om företagsrekonstruktion. Inom kort utses en företagsrekonstruktör. Denne får därigenom det fulla ansvaret för att verksamheterna i Frontyard kan leva vidare.

Det är med djup beklagan vi konstaterar att motsättningarna mellan ägargrupperna nu gått så långt att Frontyardkoncernens verksamhet äventyras. Detta speciellt mot bakgrund av att styrelsen de senaste månaderna sett goda möjligheter till nya affärer samt strukturaffärer som väsentligt skulle kunna öka försäljningsvolym och intjäningsförmåga i koncernen. Styrelsen har även kunnat skapa förutsättningar för att en förestående nyemission skulle kunna garanteras till stora delar av extern part. Dessa möjligheter är nu omintetgjorda.

Endast de två huvudägargrupperna kan gemensamt lösa den uppkomna situationen. Vår förhoppning är att de båda ägargrupperna kan acceptera en ny styrelse med representanter för båda sidor.

Det vore synnerligen olyckligt om motsättningar mellan ägare får till följd att anställda och övriga aktieägare drabbas ytterligare.


Göteborg den 18 oktober 2004

Perc Brodén Anders Hilmersson Carl Schneider

Frontyard är en internationell koncern som säljer produkter samt tjänster för Videokonferenser, Telefonkonferenser och Hemelektronik. Vi säljer produkter från ledande leverantörer och vår huvudmarknad är Europa. Dessa produkter kompletterar vi med egenproducerade tjänster - Smart Meeting. Smart Meeting är samlingsnamnet för våra tjänster för flerpartsmöten via video, telefon och webb.

Frontyard har egna bolag i Sverige, Norge och England. Exempel på större kunder är; Volvo, Ericsson, Astra Zeneca, Schenker, Banverket, Domstolsverket, Krisberedskapsmyndigheten (KBM) m fl. Frontyard omsatte 108 Mkr år 2003 och är noterat på NGM Equity (ticker FROY-B).