Social Venture Network Sweden

Frukost Almedalen: Hur ska vi lyckas integrera unga män från Härjedalen?

Pressmeddelande   •   Jun 28, 2013 12:57 CEST

Arbetsmarknaden har blivit allt mer stängt och fokuserad på storstadsregionerna. För unga män i Härjedalen är framtidsutsikterna inte särskilt ljusa. De som inte kan arbeta på en bilverkstad eller på ett utlokaliserat statligt verk, står inför ett orimligt val: flytta till storstaden eller bli långtidsarbetslös. Hur påverkar det en ung människa? Är det rimligt att förväntas dela värderingar med ett samhälle som stänger dörren? Vad krävs för att bli integrerad? SVN bjuder in till en öppen workshop om en av valrörelsens brännande frågor. Arrangemanget kommer att följas upp med en hearing under hösten 2013.

Medverkande: Lena Höök, Skandia. Susanne Zander, Temagrupp Unga i arbetslivet. Patrik Schröder, KFUM. Lars Andersson, Max Hamburgerestauranger. Lotta Lundberg, Fryshuset. Emma Rung, Moderator. Hidayet Tercan, fri samhällsdebattör. Kristina Wahlström, Skandia. Lena Jutdal, SKL. Birgitta Roos, ICA.

Social Venture Network, SVN, är ett internationellt nätverk som arbetar för långsiktig hållbarhet i affärer och verksamheter. Medlemmarna är företag och organisationer som arbetar lokalt i varje land med frågor om god etik, miljöhänsyn och socialt ansvar.

www.svnsweden.se

kontakt Pia Jertfelt 070/7154760