Centerpartiet

Frukost om hästnäringen på Gothenburg Horse Show

Pressmeddelande   •   Feb 28, 2014 11:49 CET

I samband med Gothenburg Horse Show arrangeras ett politiskt frukostmöte om hästnäringens villkor. Centerpartiet representeras på plats av Per Åsling, ekonomisk-politisk talesperson.

Centerpartiet vill öka antalet hästar och hästföretag på den svenska landsbygden. Att utveckla en affärsidé med hästen som utgångspunkt är en dröm för många människor med ett brinnande hästintresse.

För att förbättra förutsättningarna för hästföretagare vill Centerpartiet minska och förenkla regelbördan, jobba för att medel till idrott fördelas jämt mellan killar och tjejer samt satsa mer på forskning om hästar och näringen.

Per Åsling framhåller även tillgängligheten till hästsporten som en nyckelfaktor.

-  Ridsporten måste vara tillgänglig för ännu fler. Det kan handla om så enkla saker som att lokalbussen ska gå till stallet eller att gång- och cykelvägar till ridanläggningen ska vara belysta, säger Per Åsling.

Hästnäringen bidrar i dagsläget med omkring 4 miljarder i skatteintäkter till staten.

Centerpartiet tror att en starkare näring kan bidra ännu mer och förbättra det lokala näringslivet på landsbygden. Därför vill Centerpartiet tillsätta en expertgrupp med uppdrag att se över regelkrånglet.

-  När reglerna är många och svåra att begripa sätter man upp hinder för folk som skulle kunna vara med och utveckla branschen. Centerpartiet har lyckats bäst av alla regeringspartier med det arbetet på sina departement. Vi tror att det går att göra samma sak riktat mot hästnäringen, säger Per Åsling.

Per Åsling har under senaste året engagerat sig i travets villkor genom att kämpa för ett bättre villkor för ATG.

-  Det utgör en ryggrad för ekonomin i svensk hästnäring. Här har stenen satts i rullning och det nya avtalet innehåller löften om en översyn av regler och kostnader för näringen, men det finns fortfarande mer att göra.

-  Inom svensk hästnäring handlar det om mer än 30 000 arbetstillfällen, ofta på landsbygd. Dessa ska vi inte bara värna, vi ska även jobba hårt för att det ska bli ännu fler.

Även Kent Johansson, EU-parlamentariker (C), kommer att finnas på plats.


Media är välkomna att träffa Per Åsling och Kent Johansson för att ställa frågor om hästnäringen efter frukostmötet.

Kontakt: Per Åsling, 070-607 70 30

Tid: 1 mars kl 08.00-10:00.

Plats: Hotel Gothia Towers, konferensrum R24/R25. 


Centerpartiet är det långsiktiga alternativet i svensk politik. Vi strävar efter ett hållbart Sverige där människor får bestämma mer själva.