Prevent

Frukostmöte i Stockholm om mobbning

Pressmeddelande   •   Sep 14, 2010 09:52 CEST

Otydlighet på arbetet, som exempelvis ett vagt ledarskap eller oklara mål och uppgifter, är en grogrund för att allvarliga konflikter utvecklas på en arbetsplats. En annan orsak är stress. Det menar organisationskonsulten Barbro Östling som tisdag 21 september håller ett frukostmöte om konflikter på jobbet för chefer i Stockholm.
Under september och oktober berättar Barbro Östling vid fem kostnadsfria frukostmöten på olika platser i landet om de vanligaste orsakerna till konflikter och mobbning på jobbet. Hon ger råd om hur man kan förebygga konflikter och hur man lägger upp ett förebyggande arbete.

Dag: 21 september
Plats: Elite Palace Hotel, Sankt Eriksgatan 115, Stockholm
Tid: kl 08.30–09.30

Frukostmötet i Stockholm är fullbokat, det vill säga ett 80-tal anmälda. I huvudsak är det chefer från företag och organisationer i regionen, men även personalspecialister och skyddsombud.

Kontakt och anmälan: Marie Rubertsson-Nerén, utbildningsledare, 08-402 02 47,
070-102 73 02, marie.rubertsson-neren@prevent.se
Annicka Lindström, informationsassistent, 08-402 02 15, annicka.lindstrom@prevent.se

Prevent är en ideell förening inom arbetsmiljöområdet med Svenskt Näringsliv, LO och PTK som huvudmän. Vår uppgift är att tillsammans med huvudmännen förmedla kunskap kring arbetsmiljöfrågor och utveckla metoder som ska fungera som ett stöd för varje arbetsplats i det löpande arbetsmiljöarbetet.