Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA

Frukostmöte med IVAs Näringslivsråd: Forskning och innovation för tillväxt

Pressmeddelande   •   Mar 21, 2006 09:35 CET

- Hur skapar man ett nytt svenskt läkemedelsbolag?
- Vilka är de internationella förebilder för nya FoU-satsningar i Sverige?
Det tas upp på IVAs Näringslivsråds frukostmöte den 23 mars. Årets tema för möten är "Entreprenörskap och Innovationer". Talare är Lars Backsell, VD för Recip AB och Per Eriksson, generaldirektör för Vinnova.

Lars Backsell, VD för Recip AB och styrelseledamot i Näringslivsrådet, berättar om hur han och hans kompanjon Thomas Eldered 1995 köpte Pharmaciafabriken i Årsta och satte målet att skapa ett nytt svenskt läkemedelsbolag. 10 år senare med drygt 600 medarbetare, god lönsamhet och en miljard i omsättning i sikte ser förutsättningarna onekligen goda ut.

Per Eriksson, generaldirektör för Vinnova, berättar om internationella förebilder för nya FoU-satsningar i Sverige som mer än tidigare inriktar sig på företags och marknaders behov. Det svenska forskningssystemet, från statens sida, är mest inriktat på ”research and technology push to market” och vi behöver mer av ”market pull” i den statliga forskningen. Exempel ges från bl a det nya FoU-programmet för småföretag, Forska&Väx.

IVAs frukostmöten ger tillfälle till att tränga djupare i en fråga, höra hur diskussionerna går samt mingla. För planeringen vill vi gärna ha din anmälan i förväg.

Datum: Torsdagen den 23 mars 2006
Tid: 7.30 - 8.55, föredragen börjar kl 8.00
Plats: IVAs Konferenscenter, Bankettsalen, Grev Turegatan 16, Stockholm

För anmälan kontakta:
Birgitta Björkskär, pressansvarig IVA, tel: 08-791 30 41, 070-747 58 6

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) är en fristående akademi som till nytta för det svenska samhället främjar tekniska och ekonomiska vetenskaper samt näringslivets utveckling. I samarbete med näringsliv och högskola initierar och föreslår akademien åtgärder som stärker Sveriges industriella kompetens och konkurrenskraft. Se även www.iva.se