Hamrin & Partners

Frukostseminarium 21 oktober: Styrkebaserat ledarskap - Nyckeln till en framgångsrik företagskultur och ett starkt varumärke

Pressmeddelande   •   Okt 05, 2010 16:20 CEST

Seminariet vänder sig till dig som reflekterat över vad som egentligen kännetecknar ett riktigt framgångsrikt ledarskap. Och vad det beror på. En viktig faktor är vad ledarskapet och därmed organisationen som helhet fokuserar på. Styrkorna eller svagheterna? Möjligheterna eller hindren?

Ett styrkebaserat ledarskap skapar tillit och ett kollektivt självförtroende i organisationen, handlingskraftiga medarbetare och en långsiktigt hållbar organisation. Därmed uppstår inom organisationen ett positivt prestationsklimat med motiverade medarbetare som gör precis allt de förmår, istället för det minsta de kan komma undan med.

Det styrkebaserade ledarskapet handlar om att utgå från sina egna, medarbetarnas och företagets styrkor och kvaliteter. Det handlar inte om att blunda för bristerna, men däremot om att fokusera på det man är bra på. En ledare som är medveten om sina starka sidor och som bottnar i sig själv blir också tydlig och trovärdig i sitt ledarskap. Den här tydligheten sprider sig också i organisationen.

Man kan likna styrkor och svagheter vid två isberg. När det gäller styrkorna gäller det för ledaren att vara medveten om både det som finns över och under vattenytan. När det gäller svagheterna räcker det med att ledaren hanterar det som finns ovanför vattenytan. För mycket fokus på det som finns under ytan är en enorm energitjuv. Det förskjuter också fokus från det som är viktigt i ledarskapet, nämligen att leda sig själv, medarbetarna och organisationen som helhet.

Både människor och organisationer behöver tuffa krav för att prestera och utvecklas. Men det förutsätter också att du har en organisation med medarbetare fulla av tillit, handlingskraft och självförtroende. Det skapar du genom ett styrkebaserat ledarskap som är tydligt, konsekvent och trovärdigt.

Seminariet vänder sig till VD, personalchef, informations- och kommunikationschef samt övriga i en ledningsfunktion som funderar på hur man ska gå till väga för att utveckla verksamhetens effektivitet, lönsamhet och varumärke.

Hamrin & Partners är ett managementföretag specialiserat på att förbättra organisation, kommunikation och varumärke. Vi är ekonomer, kommunikatörer, jurister och beteendevetare. Vi törs påstå att vår process är helt unik eftersom vi mixar olika kompetenser. Det innebär att vi kan vara till hjälp och stöd vid de flesta utmaningar du står inför. Resultatet av ett samarbete med oss ger dig nya insikter och perspektiv, men framförallt en effektivare verksamhet, uthålligare vinst och ett starkare varumärke.

Seminariet leds av:

Agneta Nilsson, konsult på Hamrin & Partners. Agneta är civilekonom med lång erfarenhet av ledarskap och förändringsledning, certifierad coach och mentor. Kompetens också inom stresshantering och personprofilanalyser. Inriktning på ledarskaps- och organisationsutveckling.

Hamrin & Partners är ett managementföretag specialiserat på att förbättra organisation, kommunikation och varumärke. Vi är ekonomer, kommunikatörer, jurister och beteendevetare. Vi törs påstå att vår process är helt unik eftersom vi mixar olika kompetenser. Det innebär att vi kan vara till hjälp och stöd vid de flesta utmaningar du står inför. Resultatet av ett samarbete med oss ger dig nya insikter och perspektiv, men framförallt en effektivare verksamhet, uthålligare vinst och ett starkare varumärke.