Hjärntrusten Management

Frukostseminarium ”Berlin: Affärsmöjligheternas stad”

Pressmeddelande   •   Feb 01, 2011 15:55 CET

Frukostseminariet, Berlin - affärsmöjligheternas stad, den 4 februari klockan 08.30 -1000 går av stapeln på Filmstaden, Västra Mårtensgatan 12 i Lund. Talare är Christian Weisenhütter, vice VD för handelskammaren i Berlin, Christian Berg, ambassadråd för näringslivsfrågor på Svenska Ambassaden i Berlin, samt Bo Unéus Styrelseordförande för Hügoth AB.

- Berlin är en otrolig metropol där kulturer från hela världen smälter samman, fortsätter Inger. Marknaden är väldigt stor men har också höga kvalitetskrav.

Hjärntrusten är ett nätverk som vill skapa mötesplatser för företagsledare och chefer. Man bildar bland medlemmarna hjärntruster, en slags skuggstyrelse på sex till åtta personer med liknande chefsbakgrund. Var sjätte vecka träffas gruppen och diskuterar under fullständig sekretess. Dessutom anordnas regelbundet seminarium och andra träffar med olika teman inom näringsliv.

- Att vara i en chefsposition innebär höga krav och kan vara väldigt påfrestande. Med hjärntruster öppnar vi för ventilation genom diskussion, och eftersom man inte står i någon personlig konkurrens till varandra vågar man slappna av. Det är dessutom ett utmärkt tillfälle för att knyta kontakter, säger Inger.

- Vi brukar säga att det man ska passa på att prata om på våra träffar är de jobbrelaterade bekymmer som håller en vaken om nätterna.

Hur tänker ni när ni sätter ihop ett nytt seminarium eller föreläsning?

- Vi utgår ifrån vad vi själva tycker är intressant och spännande, kombinerat med vad som kan gynna våra medlemmar, givetvis. Talarna ska inspirera och väcka tankar som åhörarna kan ta med sig och positivt tillämpa på sitt arbete. Till exempel det här seminariet om Berlin.

Hur har er organisation utvecklats under det senaste årtiondet?

- Jag har själv varit här i tio år och känner att mycket har hänt under den tiden, tycker Inger. Förutom att det är annorlunda människor involverade har vi blivit mer kända och etablerade.

Hjärntrusten stärker chefers och ledares förmåga att utnyttja förändringar i marknad och omvärld till att utveckla sig själva och den egna verksamheten.

Tack vare vår samlade erfarenhet har vi omfattande kunskap om ledarskap, nära kontakter med beslutsfattare samt en god förmåga att känna igen och utveckla bra ledare.