Hjärntrusten Management

Frukostseminarium Hjärntrusten: Elisabeth Thand Ringqvist, VD Företagarna "Hur skapar vi tillväxt i företagen?

Pressmeddelande   •   Mar 12, 2012 11:54 CET

Det svenska näringslivet domineras av små (1-49 anställda) och medelstora företag (upp till 200 an­ställda). Dessvärre lider många av dessa företag av tillväxtvärk och tenderar därför att förbli små. Nästan alla svenska storbolag har 50 år eller mer på nacken. Hur får vi mindre företag att växa och utvecklas?

Organisationen Företagarna driver frågor som rör många av de problem, som komplicerar tillvaron för mindre företag. Det handlar om det svenska skattesystemet, som är avpassat för storbolag och inte för mindre bolag. Den handlar om den pågående generationsväxlingen som är ett stort problem för många och det handlar om de svårhanterliga skattekonsekvenser som blir följden av företagsöverlåtelser. 


Hjärntrusten stärker chefers och ledares förmåga att utnyttja förändringar i marknad och omvärld till att utveckla sig själva och den egna verksamheten.

Tack vare vår samlade erfarenhet har vi omfattande kunskap om ledarskap, nära kontakter med beslutsfattare samt en god förmåga att känna igen och utveckla bra ledare.