Hjärntrusten Management

Frukostseminarium hos Hjärntrusten: Kreativitetens miljöer och skapandets platser, Gunnar Törnqvist

Pressmeddelande   •   Apr 16, 2012 16:38 CEST

Vi kommer sannolikt att få höra mycket från politiker-håll om  behovet av att förbättra "innovationsklimatet"  (det närmar sig ju val). Att värna om kunskapssamhällets fortsatta utveckling är högprioriterat. Ur politikernas synvinkel handlar det om att allokera resurser och att övertyga väljarna om att dessa resurser allokeras på ett förnuftigt sätt. Men vad betyder det rent konkret (hur mycket ska  spenderas och på vad?), och hur lyckas man på ett effektivt sätt värna om ett gott innovationsklimat?

Svensk forskning tappar mark och innovationerna låter vänta på sig. Kunskapssamhället har gått i baklås. Politikerna är frustrerade över sakernas tillstånd. Historiskt har vi varit ett föregångsland när det gäller både grundforskning och tillämpad forskning. Nu halkar vi efter. Diskussionen om hur vi ska värna den kreativa miljön i Sverige är i full gång.

Gunnar Törnqvist är professor i ekonomisk geografi med fokus på förnyelsens förutsättningar. Vilka miljöer gynnar forskning, innovation och entreprenörskap? Ska vi lyckas befästa och utveckla kunskapssamhället är det där vi måste börja. Politikerna måste göra rätt saker - annars är satsningarna bortkastade. 

Inger Mansfeld

Hjärntrusten

Hjärntrusten stärker chefers och ledares förmåga att utnyttja förändringar i marknad och omvärld till att utveckla sig själva och den egna verksamheten.

Tack vare vår samlade erfarenhet har vi omfattande kunskap om ledarskap, nära kontakter med beslutsfattare samt en god förmåga att känna igen och utveckla bra ledare.