FORCE Technology Sweden AB

Frukostseminarium - Miljöledningsystem – arbeta mer processorienterat och skaffa fördelar!

Pressmeddelande   •   Jul 02, 2012 15:15 CEST

Att arbeta mer processorienterat svarar mot de nya kraven i ISO 14001 och ger flera markanta fördelar för verksamheten.

Många företag har klara strategier och mål för hur verksamheten ska utvecklas över tid. Man har definierat ett flertal fokusområden inom företagets kärnvärden, såväl som vilket resultat som ska levereras till aktieägare, kunder och andra intressenter.

Samtidigt har många företag ett certifierat ledningssystem för kvalitet, miljö eller arbetsmiljö, vilket vanligen utvärderas genom internrevisioner. Hur stort intresse visar högsta ledningen för rapporterna av dessa internrevisioner? Givetvis har man intresse av att genomförda aktiviteter i företaget är utförda så att ställda krav och skyldigheter uppfylls, men ofta är man mer intresserad av att blicka framåt än bakåt. Säkert skulle man önska att revisionsrapporterna i högre grad utvärderade effektiviteten och stabiliteten hos organisationens processer, och om man kommer att kunna leverera önskade resultat i framtiden.

Processorientering, effektivitet och "performance" är begrepp som idag ofta förknippas med kvalitetsledning och lean, men det är inte lika ofta som tankesätten implementeras fullt ut i en internrevision. Varför inte plocka russinen ur kakan och skapa en processaudit, som en grund för att ge företagsledningen det de önskar?

Kom på ett av våra kostnadsfria frukostseminarier och låt oss visa dig en av våra metoder för processaudit. Vi hoppas kunna bidra med nya perspektiv och ett stort mått inspiration!

Talare

Seminariet leds av Susanna Henriksson, miljöchef på FORCE Technology Sverige och Kasper H Mühlbach, chefskonsult och IRCA-certifierad Lead Auditor på FORCE Technology Danmark.

Århus 4  sep - Hillerod 5 sep - Malmö 6 sep - Göteborg 7 sep - Stockholm 10 sep

Anmäl dig redan nu! >www.forcetechnology.se eller via mail SEutbildning@force.se

FORCE Technology överför tekniska kunskaper till praktiska och kostnadseffektiva lösningar. Koncernen består av ca: 1 200 medarbetare, varav cirka 240 finns på 23 orter runt om i Sverige. Verksamhetsområdena är optimering av produktion och processer, materialutnyttjande, skydd och analys, fartyg och offshore, Integrity Management, Inspektion, provning, besiktning, kalibrering, verifiering och certifiering, Sensorteknikutveckling och tillämpning, Optimering och utveckling av driftledningssystem samt Energi, klimat och miljö.